0:000:00

0:00

Patryk Wachowiec
Patryk Wachowiec
prawnik, analityk prawny Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, współzałożyciel serwisu Rule of Law in Poland o praworządności w Polsce. Pracował m.in. w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP i Bingham Centre for the Rule of Law (Londyn), a także doradzał Krajowej Radzie Radców Prawnych.