0:00
0:00

0:00

Rafał Kowalczyk
Rafał Kowalczyk
Profesor doktor habilitowany, przyrodnik, popularyzator nauki, fotograf przyrody. Specjalista w zakresie ekologii i zarządzania populacjami ssaków oraz ochrony przyrody. Od 1993 r. pracownik naukowy w Instytucie Biologii Ssaków PAN, w latach 2013-2021 dyrektor tej placówki.