0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...

Zgodę na zmiany w czterech podkarpackich sądach dało ministrowi sprawiedliwości Adami Bodnarowi Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie. W poniedziałek 1 lipca 2024 roku Kolegium pozytywnie zaopiniowało ich odwołanie i teraz w każdej chwili minister może podpisać formalną decyzję. Odwołani są:

 • Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie Grzegorz Furmankiewicz. To neo-sędzia i członek nielegalnej neo-KRS. Podpisywał listy poparcia do neo-KRS. Na stanowisko prezesa został powołany w ostatnich tygodniach władzy PiS. Stanowisko traci również wiceprezeska tego sądu Mariola Olszewska. Obecnie stara się ona o nominację od neo-KRS do sądu apelacyjnego.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Krzysztof Szmidt i wiceprezeska Ewelina Lis. Oboje podpisali listę poparcia do neo-KRS dla Grzegorza Furmankiewicza.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Brzozowie Daniel Radwański. Podpisał listę poparcia do neo-KRS dla Furmankiewicza.

Kolegium negatywnie zaopiniowało tylko odwołanie prezeski Sądu Rejonowego w Lesku Barbary Roczniak-Gliściak. Też podpisała listę poparcia do neo-KRS dla Furmankiewicza.

O zmiany w krośnieńskich sądach apelowali do ministra tutejsi sędziowie. Minister ma też zgodę na odwołanie kierownictwa sądów, w których wcześniej wszczęto procedurę odwołania i są już pozytywne opinie Kolegiów sądów. I tak minister w poniedziałek 1 lipca 2024 roku podpisał odwołanie:

 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, neo-sędziego Rafała Puchalskiego, który jest też wiceprzewodniczącym nielegalnej neo-KRS. Może też odwołać wiceprezesa tego sądu, neo-sędziego Józefa Pawłowskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Michała Jankowskiego i wiceprezeskę Kingę Śliwińską-Buśkiewicz. Oboje są neo-sędziami i podpisywali listy poparcia do neo-KRS.

W każdej chwili minister może też odwołać prezeskę Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego.

Przeczytaj także:

Odwołanie Grzegorza Furmankiewicza i Rafała Puchalskiego z funkcji prezesów sądu, prawie kończy dymisje członków neo-KRS w sądach. Łączyli oni stanowiska prezesów z zasiadaniem w neo-KRS.

Wcześniej z funkcji prezesa odwołano innych członków neo-KRS: Macieja Nawackiego, który był prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie; Marka Jaskulskiego, który był wiceprezesem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce; Irenę Bochniak, która była wiceprezeską Sądu Okręgowego w Krakowie.

Stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim stracił też były członek neo-KRS Jarosław Dudzicz, a była wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych została odwołana z funkcji prezeski Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Stanowisko w sądach zajmuje jeszcze tylko członkini neo-KRS, neo-sędzia Ewa Łąpińska. Jest prezeską Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Minister Bodnar chciał ją już odwołać, ale nie zgodziło się na to Kolegium sosnowieckiego sądu. Minister może jeszcze tę procedurę powtórzyć.

To nie koniec. Na zmiany kadrowe czekają też Sąd Okręgowy w Warszawie i podległe mu Sądy Rejonowe dla Warszawy-Mokotowa, Woli, Żoliborza, m.st. Warszawy oraz Sądy Rejonowe w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim. Tu doszło do perturbacji.

Minister wszczął procedurę odwołania prezesów, ale nominaci ministra Ziobry ubiegli Bodnara i zablokowali swoje odwołanie. Bo resort sprawiedliwości nie zawiesił wszystkich odwoływanych od razu, co wykorzystali. Zwołali w nocy Kolegium Sądu Okręgowego, które negatywnie zaopiniowało ich odwołanie (w Kolegium zasiadają prezesi sądów od Ziobry). I z tego powodu na razie Bodnar wstrzymał zmiany kadrowe w stołecznych sądach.

Praktycznie już odwołany prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, neo-sędzia Rafał Puchalski. Jest też członkiem neo-KRS. Fot. Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl.

Kogo już odwołał minister Bodnar – 37 sądów

Do tej pory minister Bodnar odwołał prezesów sądów i ich zastępców w 37 sądach:

 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, neosędziego Mateusza Bartoszka i wiceprezesów, neosędziego Przemysława Radzika i neosędzię Sylwię Dembską.
 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, neosędziego Zygmunta Drożdżejkę i wiceprezeskę, neosędzię Katarzynę Wysokińską-Walenciak.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędziego Pawła Stępnia.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, neosędziego Daniela Jurkiewicza i wiceprezesa Michała Inglota.
 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędziego Piotra Schaba. Początkowo nie przyjął on do wiadomości decyzji Bodnara. Ostatecznie jednak 22 marca 2024 opuścił gabinet prezesa. Niedawno minister Bodnar odwołał też wiceprezeski tego sądu, neosędzie Edytę Dzielińską i Agnieszkę Stachniak-Rogalską.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, neosędziego Michała Lasotę i jego zastępców, neosędziów Tomasza Kosakowskiego i Marcina Czapskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego i jego zastępców, neosędziów Tomasza Koszewskiego i Adama Jaroczyńskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu, neosędziego Tomasza Turkowskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, neosędziego Bartłomieja Migdę i jego zastępców: neosędziego Michała Puzę, członkinię neo-KRS Irenę Bochniak i neosędziego Piotra Kowalskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty, neosędziego Macieja Pragłowskiego i wiceprezesa tego sądu, neosędziego Łukasza Felisiaka.
 • prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, neosędziego Marcina Cichońskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, neosędziego Piotra Skrzyszowskiego.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Myślenicach, neosędzię Małgorzatę Święch.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys.
 • prezeskę Sądu Apelacyjnego w Katowicach Katarzynę Frydrych, byłą wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.
 • prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, neosędziego Michała Bukiewicza i wiceprezeską Kingę Kubuj.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce Jarosława Teklińskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach neosędziego Patryka Poniatowskiego i wiceprezesa neosędziego Wojciecha Głowackiego.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Gliwicach Joannę Zachorowską i dwie wiceprezeski tego sądu, neosędzię Annę Jaworską-Wieloch (wcześniej była asesorem) i Barbarę Klepacz.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Ewę Żarkiewicz-Marek i wiceprezesa Adriana Klanka.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Bartłomieja Witka i wiceprezesów neosędziego Pawła Stępnia i neosędzię Ewę Janik.
 • wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Marka Jaskulskiego, członka neo-KRS.
 • prezeskę Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Annę Kuśnierz-Milczarek i wiceprezeskę tego sądu, neosędzię Kingę Wochnę.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Dudzicza i wiceprezeskę Dorotę Bobrowicz.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzię Agnieszkę Walkowiak.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Sulęcinie Ewę Kuś-Wasilewską.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Krzysztofa Dąbkiewicza.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, neosędziego Waldemara Kroka i wiceprezesa, neosędziego Grzegorza Plisia.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie, neosędziego Tomasza Berezowskiego.
 • prezeskę Sądu Okręgowego w Białymstoku, neosędzię Ewę Kołodziej-Dubowską i wiceprezeskę Dorotę Sosnę.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, neosędziego Pawła Dzienisa i wiceprezeskę Alinę Krejzę-Aleksiejuk.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Mirosławę Mironiuk.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Dębicy Katarzynę Radzik.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Bartłomieja Szkudlarka.
 • prezeskę Sądu Okręgowego w Koszalinie, neosędzię Justynę Celińską i wiceprezesa Tomasza Krzemianowskiego.
 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, neosędziego Rafała Puchalskiego i wiceprezesa, neosędziego Józefa Pawłowskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, neosędziego Michała Jankowskiego i wicepreszeskę, neosędzię Kingę Śliwińską-Buśkiewicz.
Sedzia , czlonek KRS Marek Jaskulski , przewodniczaca KRS Dagmara Pawelczyk - Woicka podczas prezentacji nowych prezesow sadow .
Odwołany prezes Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jaskulski. Też jest członkiem neo-KRS. Fot. Piotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl.

Kto zrezygnował sam – 38 osób

Kolejni prezesi i wiceprezesi sądów sami zrezygnowali. Ustępują pod presją środowiska sędziów. Są to:

 • prezes Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda Michał Tasarek.
 • prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, neosędzia Piotr Boguszewski.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzia Anna Długajczyk.
 • prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie, neosędzia Robert Sobczak.
 • prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, neosędzia Jerzy Daniluk i wiceprezes, neosędzia Piotr Czerski.
 • prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, neosędzia Jacek Bryl i wiceprezeska, neosędzia Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz.
 • wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Przemysław Chrzanowski.
 • prezes Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach Marcin Kulikowski.
 • prezes Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Tomasz Sroka i wiceprezes Sylwester Ksiądz.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędzia Monika Wrona.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Gliwicach Gabriela Sobczyk.
 • wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędzia Arkadiusz Ziarko. Zrezygnował niedawno. Pomógł on jednak ministrowi Bodnarowi w przeprowadzaniu zmian kadrowych w tym sądzie w kluczowym momencie, gdy buntował się odwołany prezes tego sądu Piotr Schab.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Legnicy Paweł Oborski.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Ropczycach Anna Zięć.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Bytowie Patrycja Bona.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Kraśniku Anna Plewa.
 • prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu Michał Wołowicz.
 • prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Artur Wewióra.
 • wiceprezeska Sądu Rejonowego w Łasku Magdalena Socha.
 • wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi Michał Krakowiak.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Marcin Mosiołek.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach Miłosz Dubiel.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Grzegorz Kurczab.
 • wiceprezeska Sądu Rejonowego w Wadowicach Romana Sołtysek.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Janusz Pelczarski.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Łomży Wiesława Kozikowska.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sylwia Suska-Obidowska.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Iwona Piekańska-Szymańska.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Piotr Wypych.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wojciech Dudek.
 • prezeska Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, neosędzia Danuta Felińska-Żukowska (przeszła w stan spoczynku).
 • wiceprezeska Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Krystyna Gajdzińska-Modro.
 • prezes Sądu Rejonowego Łódź-Widzew Marek Pietruszka.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Działdowie Anna Kampa.
 • prezes Sądu Rejonowego w Kościanie Mariusz Przybylak.

Do tej pory minister Adam Bodnar nie dostał zgody na odwołanie kierownictwa w sądach okręgowych w Bielsku-Białej i w Sosnowcu. Kolegia nie zgodziły się też na dymisje prezesów sądów rejonowych w Bartoszycach, Kętrzynie, Miechowie, Chrzanowie, Olkuszu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Lesku i wiceprezeski z Myślenic.

Odwołany już prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Też jest członkiem neo-KRS. Fot. Mariusz Jałoszewski.
;
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze