0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...

Minister Adam Bodnar od początku swoich rządów krok po kroku wymienia kierownictwo w kolejnych sądach. Najpierw wszczyna procedurę odwołana prezesa i go zawiesza. Potem czeka na opinię w sprawie odwołania Kolegium danego sądu – złożonego z innych prezesów sądów.

Jeśli dostaję zgodę, odwołuje prezesa, a potem Zgromadzenie Sędziów wyłania kandydatów na nowych prezesów. Idea, by kandydatów proponował samorząd sędziowski to pomysł Bodnara. Minister spośród nich powołuje prezesa, a ten potem występuje do ministra o powołanie wiceprezesów sądów.

Pierwszym odwołanym przez ministra był prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, neo-sędzia Mateusz Bartoszek oraz jego zastępcy, w tym znany ze ścigania niezależnych sędziów Przemysław Radzik. Część wakatów zwalnia się sama, bo prezesom kończą się kadencje.

W piątek 14 czerwca 2024 roku minister zaczął zmiany w kolejnym sądzie. Wszczął procedurę odwołania prezeski Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszki Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego. O ich odwołanie wystąpili słupscy sędziowie, którzy przyjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Teraz minister musi dostać zgodę Kolegium sądu na ich odwołanie. Do czasu jej wydania prezeska i wiceprezes zostali zawieszeni.

Podobną uchwałę przyjęli tydzień temu sędziowie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Chcą odwołania prezeski Danuty Felińskiej-Żukowskiej i jej zastępcy Marka Szyszki. To neo-sędziowie, którzy podpisywali listy poparcia do neo-KRS dla Marka Jaskulskiego. Uchwałę w tej sprawie poparła zdecydowana większość sędziów.

Niezależnie od tego trwają wszczęte wcześniej procedury odwołania kierownictwa w sądach w Białymstoku, Koninie, Piotrkowie Trybunalskim, Koszalinie i w Rzeszowie. Tu minister czeka jeszcze na opinię Kolegium, bądź ją ma i wystarczy tylko podpisać decyzje o odwołaniu.

I tak 12 czerwca 2024 roku minister dostał zgodę Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie na odwołanie:

 • Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, neo-sędziego Waldemara Kroka i wiceprezesa, neo-sędziego Grzegorza Plisia (są już odwołani).
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie, neo-sędziego Tomasza Berezowskiego (jest już odwołany). Minister chciał też tu odwołać wiceprezesa Wojciecha Dudka, ale w międzyczasie sam zrezygnował ze stanowiska.
 • Prezeski Sądu Rejonowego w Dębicy Katarzyny Radzik.

Przeczytaj także:

Ma też zgodę Kolegium na odwołanie:

 • Prezeski Sądu Okręgowego w Białymstoku, neo-sędzi Ewy Kołodziej-Dubowskiej (siostra członkini neo-KRS) i wiceprezeski Doroty Sosny.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, neo-sędziego Pawła Dzienisa i wiceprezeski Aliny Krejzy-Aleksiejuk (oboje są już odwołani). Minister chciał odwołać jeszcze wiceprezesa Piotra Wypycha, ale w trakcie procedury odwołania sam zrezygnował ze stanowiska.
 • Prezeski Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Mirosławy Mironiuk.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Bartłomieja Szkudlarka.

W tych sądach wystarczy już tylko podpisać odwołania.

Minister czeka jeszcze na decyzje Kolegiów ws. odwołania:

 • Prezeski Sądu Okręgowego w Koszalinie, neo-sędzi Justyny Celińskiej i wiceprezesa Tomasza Krzemianowskiego.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Michała Jankowskiego i wiceprezeski Kingi Śliwińskiej-Buśkiewicz. Oboje są neo-sędziami.

Listę wszystkich odwołanych przez ministra Bodnara prezesów publikujemy w dalszej części tekstu.

Kobieta, blondynka ogłasza wyrok przed dziennikarzami, sędzia Paulina Asłanowicz
Nowa wiceprezeska Sądu Apelacyjnego w Warszawie Paulina Asłanowicz. Będzie odpowiadać za pion cywilny. Fot. Zrzut z ekranu Polsat News

Nominacje dla nowych prezesów sądów

W tym samym czasie minister powołuje nowych prezesów i wiceprezesów, w tym na stanowiska zwolnione przez osoby, którym skończyły się kadencje. W ostatnich dniach minister powołał m.in.:

 • Wiceprezeskę Sądu Apelacyjnego w Lublinie Barbarę du Chateau. Angażowała się w ostatnich latach w obronę praworządności. Ścigana była za wypowiedzi w mediach.
 • Prezesa Sądu Rejonowego Łódź-Widzew Marka Pietruszkę.
 • Wiceprezeskę Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Marię Gatz-Rubelowską.
 • Wiceprezeskę Sądu Apelacyjnego w Warszawie Paulinę Asłanowicz. Będzie zajmowała się pionem cywilnym. Angażowała się w obronę praworządności. Miała dyscyplinarkę za to, że zlekceważyła ustawę kagańcową, bo chroniła dobro swojego dziecka.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku Adama Kowalczyka.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Węgrowie Izabelę Iwanowską.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Jacka Szerera. W 2014 roku został Europejskim Sędzią Roku. Kilkanaście lat temu był już prezesem tego sądu.
Nowy prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy Jacek Szerer. Fot. Maciej Świerczyński/Agencja Wyborcza.pl.

Lista nowych prezesów sądów

Wcześniej minister Bodnar powołał:

Sądy apelacyjne (6)

 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Macieja Żelazowskiego.
 • Prezeskę Sądu Apelacyjnego w Warszawie Dorotę Markiewicz. Zastąpiła ona neosędziego Piotra Schaba, znanego ze ścigania niezależnych sędziów. Minister na wiceprezeskę powołał tu Dorotę Tyrałę, która za stosowanie prawa europejskiego miała dyscyplinarki. Wiceprezeskami zostały tu też Anna Michalik i Paulina Asłanowicz. One również angażowały się w obronę praworządności.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Pawła Rygla. Angażował się w obronę praworządności. Wiceprezesem został tu niedawno Tomasz Szymański. W poprzednich latach był on zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy krakowskim sądzie apelacyjnym. Ale odmawiał ścigania sędziów znanych z obrony praworządności.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Karola Ratajczaka.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie Jerzego Nawrockiego, który angażował się w obronę praworządności.
 • Prezeskę Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandrę Janas. To jedna z pierwszych w Polsce represjonowanych sędziów. Groziło jej nawet zawieszenie za to, że razem z sędzią Ireną Piotrowską wykonały wyrok TSUE z listopada 2019 roku. Na jego podstawie chciały ocenić status neo-KRS i nominowanego przez nią neosędziego. W tym celu zadały pytanie prawne do SN. I za to wytoczono im postępowanie dyscyplinarne. Janas do tej pory była rzeczniczką katowickiego sądu apelacyjnego. Jako prezeska zastąpi odwołaną wcześniej przez ministra prezeskę Katarzynę Frydrych, byłą zastępczynię ministra Ziobry.

Sądy okręgowe (21)

 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Lublinie Dorotę Stańczyk.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Urszulę Sipińską-Sęk.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Ryszarda Sułtanowskiego.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszkę Niklas-Bibik. Mocno angażowała się w obronę praworządności, za co była represjonowana.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Michała Gałka.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Jarosława Pocha.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Janusza Kawałka. On również angażował się w obronę praworządności. Jego zastępcami zostali Katarzyna Serafin-Tabor, Marta Kowalska, Paweł Wicherek i Katarzyna Wierzbicka. Ta ostatnia za stosowanie prawa europejskiego była karnie przeniesiona do innego wydziału w sądzie i ścigano ją dyscyplinarnie.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Marię Leszczyńską.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Kielcach Małgorzatę Solecką.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Łodzi Martę Witoszyńską.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotra Marciniaka.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Kamila Jarockiego. Ścigano go za zadanie pytań prejudycjalnych do TSUE.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Henryka Brzyżkiewicza.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu Wojciecha Modrzyńskiego.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grażynę Załęską-Bartkowiak.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafała Jerkę, który wspierał sędziego Pawła Juszczyszyna w jego sporach z prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejem Nawackim. Angażował się w obronę praworządności. To on jest autorem historycznego apelu polskich sędziów z 2021 roku o wykonanie orzeczeń TSUE ws. nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. W 2023 roku ówczesny prezes Sądu Okręgowego Michał Lasota przeniósł go przymusowo do innego wydziału. Wiceprezeskami zostały tu Dorota Lutostańska i Krystyna Skiepko. Obie angażowały się w obronę praworządności i były za to ścigane. Lutostańska miała jedną z pierwszych w Polsce dyscyplinarek. Ścigano ją za założenie koszulki z napisem Konstytucją. Potem została przymusowo przeniesiona do innego wydziału w sądzie. Sędzia Skiepko była ścigana z grupą sędziów z Olsztyna za zadanie pytań prawnych do SN o status neosędziów. Groziło jej zawieszenie.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Marka Nawrockiego, który był ścigany za poprzedniej władzy.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Łomży Wiesławę Kozikowską.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Agnieszkę Wojciechowską-Langdę. Wiceprezeskami zostały tu Agnieszka Gradowska-Okrój i Paulina Wawrzynkiewicz.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Rybniku Edytę Pachlę.
 • Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku Romualda Jankowskiego.
Krótko ostrzyżony mężczyzna w błękitnej koszuli i okularach w rogowych oprawkach
Nowy prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafał Jerka. Angażował się w obronę praworządności. Fot. Archiwym prywatne.

Nowi prezesi w sądach rejonowych (32)

Minister wcześniej wskazał też prezesów sądów rejonowych. I tak powołał:

 • Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy Pawła Oborskiego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Strzyżowie Małgorzatę Pirgę.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Białogardzie Agnieszkę Bajor.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej Joannę Raduchę-Modrzejewską.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu Marka Miłosza.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu Tomasza Bigoszewskiego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Pabianicach Adriannę Pokrywiecką.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Łasku Magdalenę Sochę.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Wieliczce Nataszę Czarny.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście Łukasza Sajdaka.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Cezarego Czech-Śmiałkowskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Bytowa Włodzimierza Uchmanowicza.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Kutnie Szymona Kozłowskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Mariusza Sitkę.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach Krzysztofa Trojana.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztofa Krygielskiego. Jego zastępcami zostali Paweł Juszczyszyn i Katarzyna Zabuska.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Koszalinie Martę Knotz, która angażowała się w obronę praworządności.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpię Barańską-Małuszek. Jest związana z Iustitią. Jest jedną z pierwszych represjonowanych sędziów za poprzedniej władzy. Miała kilka dyscyplinarek za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE, krytykę zmian w sądach i spotkania z obywatelami. Zastąpi odwołanego wcześniej przez ministra prezesa Jarosława Dudzicza, byłego członka neo-KRS.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Bełchatowie Sławomira Forenca.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach Krzysztofa Piasecznego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda Monikę Frąckowiak. To członkini Iustitii, angażowała się w obronę praworządności, za co była represjonowana.
 • Prezesa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Roberta Kubickiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku Marcina Korajczyka.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Biskupcu Katarzynę Wilchowską.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Świdnicy SR Kamilę Firko.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej SR Jolantę Zarzycką.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Edytę Kociubowską.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Końskich Dorotę Kaniowską.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Gliwicach Danutę Wocław-Klytę.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Adama Skowrona.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Miechowie Artura Onderka.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Świnoujściu Kamilę Gajewską.
Nowa prezeska Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda Monika Frąckowiak. Angażowała się w obronę praworządności. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kogo już odwołał minister Bodnar

Do tej pory minister Bodnar odwołał prezesów sądów i ich zastępców w 27 sądach:

 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, neosędziego Mateusza Bartoszka i wiceprezesów, neosędziego Przemysława Radzika i neosędzię Sylwię Dembską.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, neosędziego Zygmunta Drożdżejkę i wiceprezeskę, neosędzię Katarzynę Wysokińską-Walenciak.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędziego Pawła Stępnia.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, neosędziego Daniela Jurkiewicza i wiceprezesa Michała Inglota.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędziego Piotra Schaba. Początkowo nie przyjął on do wiadomości decyzji Bodnara. Ostatecznie jednak 22 marca 2024 opuścił gabinet prezesa. Niedawno minister Bodnar odwołał też wiceprezeski tego sądu, neosędzie Edytę Dzielińską i Agnieszkę Stachniak-Rogalską.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, neosędziego Michała Lasotę i jego zastępców, neosędziów Tomasza Kosakowskiego i Marcina Czapskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego i jego zastępców, neosędziów Tomasza Koszewskiego i Adama Jaroczyńskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu, neosędziego Tomasza Turkowskiego.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, neosędziego Bartłomieja Migdę i jego zastępców: neosędziego Michała Puzę, członkinię neo-KRS Irenę Bochniak i neosędziego Piotra Kowalskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty, neosędziego Macieja Pragłowskiego i wiceprezesa tego sądu, neosędziego Łukasza Felisiaka.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, neosędziego Marcina Cichońskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, neosędziego Piotra Skrzyszowskiego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Myślenicach, neosędzię Małgorzatę Święch.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys.
 • Prezeskę Sądu Apelacyjnego w Katowicach Katarzynę Frydrych, byłą wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.
 • Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, neosędziego Michała Bukiewicza i wiceprezeską Kingę Kubuj.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce Jarosława Teklińskiego.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach neosędziego Patryka Poniatowskiego i wiceprezesa neosędziego Wojciecha Głowackiego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Gliwicach Joannę Zachorowską i dwie wiceprezeski tego sądu, neosędzię Annę Jaworską-Wieloch (wcześniej była asesorem) i Barbarę Klepacz.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Ewę Żarkiewicz-Marek i wiceprezesa Adriana Klanka.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Bartłomieja Witka i wiceprezesów neosędziego Pawła Stępnia i neosędzię Ewę Janik.
 • Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Marka Jaskulskiego, członka neo-KRS.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Annę Kuśnierz-Milczarek i wiceprezeskę tego sądu, neosędzię Kingę Wochnę.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Dudzicza i wiceprezeskę Dorotę Bobrowicz.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzię Agnieszkę Walkowiak.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Sulęcinie Ewę Kuś-Wasilewską.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Krzysztofa Dąbkiewicza.
Odwołany już prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neo-sędzia Piotr Schab (siedzi po lewej). Obok niego odwołany już prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, neo-sędzia Michał Lasota. Nadal są jednak rzecznikami dyscyplinarnymi. Minister z tej funkcji ich nie odwołał. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kto zrezygnował sam – 33 osoby

Kolejni prezesi i wiceprezesi sądów sami zrezygnowali. Ustępują pod presją środowiska sędziów. Są to:

 • Prezes Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda Michał Tasarek.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, neosędzia Piotr Boguszewski.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzia Anna Długajczyk.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie, neosędzia Robert Sobczak.
 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, neosędzia Jerzy Daniluk i wiceprezes, neosędzia Piotr Czerski.
 • Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, neosędzia Jacek Bryl i wiceprezeska, neosędzia Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz.
 • Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Przemysław Chrzanowski.
 • Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach Marcin Kulikowski.
 • Prezes Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Tomasz Sroka i wiceprezes Sylwester Ksiądz.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędzia Monika Wrona.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Gliwicach Gabriela Sobczyk.
 • Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędzia Arkadiusz Ziarko. Zrezygnował niedawno. Pomógł on jednak ministrowi Bodnarowi w przeprowadzaniu zmian kadrowych w tym sądzie w kluczowym momencie, gdy buntował się odwołany prezes tego sądu Piotr Schab.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Legnicy Paweł Oborski.
 • Prezeska Sądu Rejonowgo w Ropczycach Anna Zięć.
 • Prezeska Sądu Rejonowego w Bytowie Patrycja Bona.
 • Prezeska Sądu Rejonowego w Kraśniku Anna Plewa.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu Michał Wołowicz.
 • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Artur Wewióra.
 • Wiceprezeska Sądu Rejonowego w Łasku Magdalena Socha.
 • Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi Michał Krakowiak.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Marcin Mosiołek.
 • Wiceprezes Sądu Rejponowego w Żorach Miłosz Dubiel.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Grzegorz Kurczb.
 • Wiceprezeska Sądu Rejonowgo w Wadowicach Romana Sołtysek.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Janusz Pelczarski.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Łomży Wiesława Kozikowska.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sylwia Suska-Obidowska.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Iwona Piekańska-Szymańska.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Piotr Wypych.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wojciech Dudek.

Do tej pory minister Adam Bodnar nie dostał zgody na odwołanie kierownictwa w sądach okręgowych w Bielsku-Białej i w Sosnowcu. Kolegia nie zgodziły się też na dymisje prezesów sądów rejonowych w Bartoszycach, Kętrzynie, Miechowie, Chrzanowie, Olkuszu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i wiceprezeski z Myślenic.

Maciej Nawacki stoi i patrzy w kamerę
Odwołany już prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Nadal jest członkiem nielegalnej neo-KRS. Fot. Robert Robaszewski/Agencja Wyborcza.pl.
;
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze