Bogaci sobie poradzą. Kryzys klimatyczny najbardziej dotknie najuboższych [Rozmowa]
Protest - emisja CO2
Fot . Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Bogaci sobie poradzą. Kryzys klimatyczny najbardziej dotknie najuboższych [Rozmowa]