0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Orzechowski / Agencja GazetaJakub Orzechowski / ...

Prof. Jakub Urbanik z wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowany w walkę o prawa osób LGBT, pozywa ministra edukacji in spe Przemysława Czarnka za naruszenie dóbr osobistych za wypowiedzi na antenie TVP Info i w Radiu Maryja.

W czasie kampanii prezydenckiej 13 czerwca 2020 poseł PiS powiedział: „brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją."

3 sierpnia w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja Czarnek ocenił: „nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu (a ten z marksizmu) pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców.”

Urbanik domaga się opublikowania przeprosin m.in. na antenie TVP i TVN oraz w dwóch ogólnopolskich dziennikach, Gazecie Wyborczej i Gazecie Polskiej Codziennie, a także zapłaty przez Czarnka 20 tysięcy złotych na cel społeczny na rzecz Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Przeczytaj także:

Dlaczego pozywa ministra edukacji? Prof. Jakub Urbanik wyjaśnia:

„Nikt nie może posługiwać się takim językiem. Zwłaszcza zaś nauczyciel akademicki, bo jego podstawowym obowiązkiem jest chronienie swych studentów. Nie wolno mu nikogo wykluczać.”

Dodaje: „Jeżeli jest jakikolwiek aspekt pozytywny takiej retoryki ludzi obozu władzy w ostatnich latach, to jest to wzrost świadomości konstytucyjnej. Prawa społeczności homoseksualnej i transpłciowej wchodzą do świadomości społecznej. Mamy te same prawa, z tej samej Konstytucji wynikające. To jedyna nadzieja w tej sprawie.”

Jako świadków w sprawie powołano m.in. profesorów prawa, językoznawcę, antropologów kulturowych, historyka idei i więźnia obozu w Auschwitz-Birkenau Mariana Turskiego.

Urbanika reprezentują adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy.

Naruszenie dóbr osobistych

Urbanik pozywa Czarnka z art. 23 oraz art. 24 kodeksu cywilnego za naruszenie dóbr osobistych, takich jak:

  • godność osobista,
  • godność nauczyciela akademickiego,
  • poczucie akceptacji społecznej osób przynależących do mniejszości,
  • poczucie braku zagrożenia i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
  • oraz prawo do udziału w życiu społecznym.

Domaga się od posła PiS publicznych przeprosin o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany, poseł na Sejm RP z ramienia partii „Prawo i Sprawiedliwość”, były członek sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję Prezydenta Andrzeja Dudy, wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam Pana dr. hab. Jakuba Urbanika, prof. UW, za to, że w moich wypowiedziach wyemitowanych 13 czerwca 2020 roku na antenie TVP Info oraz 3 sierpnia 2020 roku na antenie Radia Maryja wyraziłem się w sposób wysoce naganny i obraźliwy wobec Pana dr. hab. Jakuba Urbanika, prof. UW, jakoby z uwagi na swoją orientację seksualną miał być chory z nienawiści wobec osób heteroseksualnych, tradycji i chrześcijaństwa oraz jakoby miał nie być równy normalnym ludziom, a także że jego „ideologia LGBT” pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski - co miało wyłącznie taki cel, aby publicznie zdyskredytować m.in. Pana dr. hab. Jakuba Urbanika prof. UW oraz wszystkie inne osoby LGBT. Przemysław Czarnek”.

Jakub Urbanik, doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert prawa rzymskiego, uznany pedagog i wykładowca wydziału prawa UW, od lat angażuje się w walkę o ochronę praw człowieka, w tym prawa osób LGBT, i standardy demokratycznego państwa prawa. Jest wyautowanym gejem. Był inicjatorem pozwania Kai Godek za słowa o "zboczeńcach" (sprawa jest w toku).

Urbanik zaskarżył polskie władze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z odmową wydania przez urząd stanu cywilnego zaświadczenia niezbędnego do zawarcia małżeństwa zagranicą. W Hiszpanii chciał poślubić swojego wieloletniego partnera, obywatela tego kraju, z którym od lat mieszka w Warszawie.

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze