Quady rozjeżdżają lasy i łąki. Nielegalnie, ale straż leśna niewiele może
quady ścigające się w błocie
FOT. PRZEMYSŁAW SKRZYDŁO / Agencja Wyborcza.pl

Czy Lasy Państwowe pozwolą wjechać quadom na leśne ścieżki? Przepis na katastrofę