Dla Rafalskiej tylko biedacy biją żony. Te szkodliwe stereotypy utrudniają walkę z przemocą wobec kobiet
z21589362V,Premier-Beata-Szydlo-i-minister-rodziny-Elzbieta-R

Dla Rafalskiej tylko biedacy biją żony. Te szkodliwe stereotypy utrudniają walkę z przemocą wobec kobiet