Obrażał osoby LGBT. Za co poseł Czarnek został profesorem?
Przemysław Czarnek
09.12.2015 Lublin . Przemyslaw Czarnek , nowy Wojewoda Lubelski . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Dowodził, że bicie dzieci jest zgodne z konstytucją. Za co poseł Czarnek został profesorem?