PiS - ze wsparciem Kukiza i Korwina - przekonali większość Polaków, że lepiej postawić na iluzję Międzymorza niż solidne centrum Zachodniej Europy. Polki mają swoje zdanie

Politycy PiS deklarują, że koncepcja „międzymorza” – czyli sojuszu z Europą Środkową – jest naszą nową strategią na arenie międzynarowej, zamiast bliższej rządowi PO-PSL wizji współpracy z Niemcami, Francją i resztą Europy Zachodniej. Antoni Macierewicz, jeszcze zanim stracił swoją rolę szefa MON w wyniku noworocznego faceliftingu rządu, oświadczył w Radiu Maryja, że:

„najważniejszym zadaniem na najbliższy rok jest odbudowa i zorganizowanie Europy Środkowej”.

Podobną wizję polityki regionalnej przedstawili Morawiecki i Orbán na wspólnej konferencji 3 stycznia 2018. Koncepcję „międzymorza” analizowaliśmy już w OKO.press, pokazywaliśmy też, jakie budzi wątpliwości:

Polska między Zachodem a środkiem Europy

W sondażu IPSOS zapytaliśmy, która koncepcji polityki zagranicznej w UE wydaje się Polakom i Polkom lepsza dla Polski.

Która z dwóch koncepcji polityki zagranicznej jest lepsza dla Polski?

Obie te koncepcje cieszą się identycznym (statystycznie) poparciem – 45 proc. Polek i Polaków uznało za lepszy wybór „bliską współpracę z Niemcami, Francją i innymi państwami Europy Zachodnią”, ale 46 proc., wybrało „bliską współpracę z Węgrami, Czechami, Słowacją i innymi państwami Europy Środkowej”.

Taki wynik może zaskakiwać, gdy porównać siłę gospodarczą i znaczenie polityczne państw „starej Unii” z jednej strony, a konglomeratu państw Europy Środkowo-Wschodniej z drugiej, a także skalę wymiany handlowej (Niemcy są liderem zarówno polskiego eksportu (27 proc. w I półroczu 2017), jak importu (23 proc.).

Wyborcy PiS za Międzymorzem

Czyżby więc Prawu i Sprawiedliwości udało się przekonać Polaków do wizji Międzymorza? Niezupełnie. Z pewnością udało im się za to przekonać do tego swoich wyborców, aż 73 proc. z nich wybiera współpracę z Europą Środkową. Wśród wszystkich pozostałych osób badanych aż 61 proc. stawia na Europę Zachodnią.

Która z dwóch koncepcji polityki zagranicznej jest lepsza dla Polski? Odpowiedzi zwolenników PiS i pozostałych badanych

Wyborcy PiS
 
Pozostali

Wizja współpracy z Europą Środkową dominuje też w elektoratach Wolność (KORWiN) i Kukiz’15, pozostali stają murem za Europą Zachodnią:

Która z dwóch koncepcji polityki zagranicznej jest lepsza dla Polski? Odpowiedzi w elektoratach

Wolność (Korwin)
 
PiS
 
Kukiz '15
 
PSL
 
Nowoczesna
 
SLD
 
Partia Razem
 
Platforma Obywatelska

Wojna płci także zagranicą

Warto zauważyć, że o ile Polacy – w sensie polscy mężczyźni – chętniej wybierają Węgry i resztę Europy Środkowej, o tyle Polki preferują Europę Zachodnią:

Która z dwóch koncepcji polityki zagranicznej jest lepsza dla Polski? Odpowiedzi mężczyzn i kobiet

Mężczyźni
 
Kobiety

Taki jest też wniosek z pozostałych pytań w naszym sondażu – Polki mają wyraźnie mniej konserwatywne poglądy niż Polacy. Na przykład na partię Wolność (KORWiN) chce głosować aż 15 proc. młodych mężczyzn i 0 (zero) procent młodych kobiet.

W pytaniu o poparcie ruchów społecznych, wśród kobiet najpopularniejszy okazał się feministyczny Czarny Protest (14 proc.), a Ruch Narodowy osiągnął zaledwie 2 proc. wyborów. Wśród mężczyzn najpopularniejszy był właśnie Ruch Narodowy (11 proc.), a Czarny Protest cieszył się poparciem tylko 3 proc.

W polskiej „myśli narodowej” utopia Międzymorza z Polską jako liderem, który przeciwstawia się zarówno Rosji, jak Niemcom, jest silnie obecna np. w programie ONR.

  • Zobacz fragment deklaracji ideowej ONR

    Polityka zagraniczna jako wyraz interesów Narodu

    Na gruncie międzynarodowym państwo polskie będzie kierować się tylko i wyłącznie dążeniem do realizacji dobrze pojmowanego interesu narodowego. Miejsce, w jakim leży Polska, od wieków stanowi probierz żywotności i siły Narodu. Położenie między potęgami -z jednej strony Niemcami, a z drugiej Rosją – wymagało od Polaków wytworzenia niespotykanej woli przetrwania. Obecnie nadszedł czas, żeby zabezpieczyć polityczną, gospodarczą i militarną suwerenność Polski. Zrobimy to poprzez zainicjowanie realnej współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które łączy wspólna, niejednokrotnie bolesna i pełna wzajemnych krzywd, historia oraz doświadczenia. Jedynie silny i niezależny blok państw naszego regionu będzie w stanie umożliwić prowadzenie podmiotowej polityki w zglobalizowanej rzeczywistości. Nie upatrujemy swojej przyszłości i bezpieczeństwa państwa w atlantyckich gwarancjach, unijnej biurokracji i serwilizmie wobec rosyjskiego imperializmu. Opowiemy się przeciwko wszelkim zapędom imperialistycznym, a za dobrowolną współpracą niepodległych państw narodowych.

Zobacz omówienie wyników sondażu w „Studio OKO”, nowym programie OKO.press:

Do sondaży mogliśmy wrócić dzięki Waszym wpłatom, dziękujemy!

Sondaż IPSOS dla OKO.press 12-14 stycznia 2018, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1017 osób. 

Dziennikarz, filozof, kulturoznawca, doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych" (PWN 2017). Zajmuje się współczesną filozofią polityczną.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!