Europosłowie: objąć ochroną jedną trzecią przyrody UE. A Polska upomniana za Naturę 2000
04.2010 PUSZCZA BIALOWIESKA , ZUBRY .FOT. ADAM WAJRAK / AGENCJA GAZETA
.FOT. ADAM WAJRAK / AGENCJA GAZETA

Europosłowie: objąć ochroną jedną trzecią przyrody UE. A Polska upomniana za Naturę 2000