Ewakuacja ponad 200 tysięcy osób z Mariupola i Wołnowachy odroczona. Rosjanie nie przestrzegali zawieszenia broni
Zniszczony Mariupol. Trwa ewakuacja ludności, 5 marca 2022
Screen "Wiesti"

Ewakuacja ponad 200 tysięcy osób z Mariupola i Wołnowachy odroczona. Rosjanie nie przestrzegali zawieszenia broni