Wycinka drzew w miastach - aktywiści składają apel o moratorium
wycinka drzew przez dewelopera w Parku Steffensa w Gdańsku
fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta

Fota4Climate składa apel o wstrzymanie wycinki drzew w miastach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska