0:00
0:00

0:00

Polscy biskupi organizują zbiórki na rzecz uchodźców w swoich parafiach (z tej pomocy korzystają nie tylko Chrześcijanie). W 2014 r. ponad 5 mln zł. Caritas Polska wspiera rocznie ponad 3000 osób z Afryki, Wschodniej Europy i z innych regionów.

The Church in Poland: welcoming refugees,23 lipca 2016

Sprawdziliśmy

Blisko prawdy. Kosciół pomaga, ale głównie za granicą

Kościół swoją działalności charytatywną na rzecz uchodźców i migrantów prowadzi przede wszystkim za granicą. Przede wszystkim, choć nie tylko, pomoc skierowana jest do osób wyznających religię chrześcijańską. Tu naważniejszą rolę odgrywają dwie organizacje.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, sekcja polska, w 2014 r. przekazała na Bliski Wschód 5 mln zł. W latach 2010 - 2016 (do 31 czerwca) na pomoc dla uchodźców, przede wszystkim prześladowanych Chrześcijan, w Iraku i Syrii polska sekcja przekazała 10 125 610 zł, z czego 82 proc. zebrano w parafiach, a 18 proc. stanowiły wpłaty indywidualne. Pomoc mogą otrzymać także wyznawcy innych niż chrześcijańska religii, jednak celem organizacji jest wsparcie właśnie Chrześcijan.

Przeczytaj także:

W ostatnich latach Caritas Polska sfinansowała lub dofinansowała:

W Libanie:

 • 80 rodzin uchodźców irackich w rejonie Mount Lebanon otrzymało po 100 euro na rodzinę (2015)
 • Wyposażenie dwóch klinik dentystycznych Saida i Zahle (2014)
 • Kolonie dla 60 dzieci syryjskich i libańskich (2014)
 • Wsparcie (30 000 euro) Centrum Pomocy dla Uchodźców (2012)

W Syrii:

 • funkcjonowanie Centrum Medycznego Bab Sharki w Damaszku (2014-2015)
 • Paczki (1000) wielkanocne dla dzieci (2014)
 • Paczki bożonarodzeniowe dla dzieci (2013)

W Jordanii, dzięki wsparciu MSZ RP realizowano dwa projekty:

 • „Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii” (2012)
 • „Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii” (2013)

W Iraku:

 • Zakup leków dla Mobilnej Kliniki im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Iraku (2015)
 • Transport humanitarny do Iraku we współpracy z MSA (2014)

W strefie Gazy:

 • zakup leków, protez, sprzętu medycznego (2014)

W Autonomii Palestyńskiej:

 • projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet w Autonomii Palestyńskiej” współfinansowany przez MSZ (2014)

Wartość finansowa pomocy udzielonej przez Caritas Polska dla ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie wynosi ok. 1,2 mln USD. Większość stanowią środki własne, część zaś środki MSZ wydatkowane w realizowanych wspólnie projektach.

Trochę w Polsce

Według raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego istnieje w Polsce 29 dzieł (projektów, centrów itp) na rzecz uchodźców i migrantów, w tym domu dla repatriantów ze wschodu. My doliczyliśmy się ośmiu, co oczywiście nie znaczy, że nie ma ich więcej. ISKK przyznaje, że dane są szacunkowe.

Caritas Polska prowadzi sześć Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom: w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Zgorzelcu i Zielonej Górze i, od 2016 r., w Warszawie. Według danych ze strony internetowej w 2014 r. organizacja wsparła 3000 osób.

Wśród beneficjentów Centrów Pomocy Caritas w 2014 roku znaleźli się głównie Czeczeni i Ukraińcy, w mniejszości są to również Gruzini, Irakijczycy, Palestyńczycy, Syryjczycy oraz inne narodowości.

Od 1 stycznia 2016 r. 6 ośrodków realizuje projekt “Nowy dom Polska” współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (UE) i budżet państwa w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

 • Lublin: od 2007 r. realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa,
 • Białystok: Centrum udziela wsparcia ok. 300 rodzinom. Ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji realizuje projekt “Prawnicy Uchodźcom 2”. W ramach projektu świadczona jest pomoc prawna migrantom i uchodźcom,
 • Biała Podlaska: od 2009 r. realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Uchodźczego, którego celem była integracja społeczna cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo zawodowe dla dorosłych i zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej,
 • Zgorzelec: od 2012 r. centrum realizuje projekt „Indywidualny Plan Działania - integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa,
 • Zielona Góra: od 2012 r. centrum realizuje projekt „Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”

Działalność CPMiU polega głównie na pomocy doraźnej i wspierającej dla ponad 100 beneficjentów rocznie, z czego 80% stanowią mieszkańcy Rosji narodowości Czeczeńskiej, a 20% to mieszkańcy m.in. Ukrainy, Pakistanu, Bangladeszu, Wietnamu, Algierii, Syrii, Libanu).

Zakon Jezuitów prowadzi w Warszawie Jezuickie Centrum Społeczne “W akcji”. Jednym z jego zadań jest pomoc uchodźcom i migrantom. Centrum wspiera ok. 30 osób, głównie pochodzących z Afryki, organizując im codziennie życie: naukę języków, wspólne posiłki, modlitwy, możliwość skorzystania z internetu i komputera.

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Katowicach prowadzi Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Maryi Niepokalanej, które zajmuje się m.in. pomocą ofiarom międzynarodowego handlu ludźmi.

Watykan ma zatem w dużej części rację i przytacza właściwe liczby. Należy jedynie dodać, że pomoc uchodźcom w Polsce dotyczy przede wszystkim Czeczenów i Ukraińców, a w bardzo niewielkim procencie osób z Bliskiego Wschodu. Pomoc ta jest w większości finansowana lub współfinansowana przez Unię Europejską i budżet państwa.

;
Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze