Kolej linowa nad Dunajcem? Pieniny zagrożone pomysłem urzędników
Pieniński Park Narodowy, widok z Trzech Koron na przełom Dunajca
FOT. ADAM GOLEC / AGENCJA GAZETA

Koleją linową nad Dunajcem. Marzenie małopolskich urzędników zagrozi Pieninom