0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...

"To absurdalne, że właśnie Małopolskie Kuratorium Oświaty, które jednocześnie tworzy nagonkę na dyrektora szkoły z Tarnowa, deklaruje brak działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie swojego województwa. Ten brak działań może wynikać z tego, że partyjni kuratorzy są uzależnieni od Ministra Czarnka. Działają jak zbrojne ramię prawicowej linii rządu" – mówi Dominik Kuc (na zdjęciu), który prowadził kontrole.

Kuc: "Mam nadzieję, że kiedyś zamienimy nadzór pedagogiczny, o którym kuratoria mówią, na współpracę pedagogiczną".

9 na 16

Fundacja GrowSpace przez kilka miesięcy sprawdzała, czy kuratoria oświaty podejmują jakieś działania w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – narastającego problemu ostatnich lat. W marcu 2023 publikowaliśmy dane Komendy Głównej Policji.

856 – tyle nieudanych, czyli niezakończonych zgonem, prób samobójczych odnotowała polska policja w styczniu 2023 roku.

Przeczytaj także:

Z kontroli fundacji wynika, że:

  • 5 kuratoriów oświaty (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, małopolskie, zachodniopomorskie) twierdzi, że działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nie mieszczą się w ich kompetencjach.
  • 4 kuratoria oświaty (kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie) deklarują, że działania nie są prowadzone i/lub wzięło w nich udział 0 szkół.
  • 7 kuratoriów oświaty (podkarpackie, wielkopolskie, pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, śląskie, mazowieckie) oznajmia, że prowadzi działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 3 instytucje podają dokładne ilości szkół, które są zaangażowane w działach, co świadczy o istnieniu procedur monitorowania efektów.

Z 7 kuratoriów z ostatniej kategorii absolutnym prymusem okazało się kuratorium pomorskie. Wykazało aż 29 działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

  • Mazowieckie Kuratorium Oświaty: 4 działania (profilaktyczne, np. z dyrekcjami szkół oraz dla nauczycieli/ek)
  • Wielkopolskie Kuratorium Oświaty: 1 działanie (profilaktyczne, konferencje, szkolenia), w którym wzięły udział 142 szkoły
  • Śląskie Kuratorium Oświaty
  • Pomorskie Kuratorium Oświaty: 29 działań (programy, konferencje i działania profilaktyczne, 1483 dyżurów w poradniach psych-ped), w których wzięło udział 906 szkół. Wśród tych 29 działań 3 były skierowane tylko do młodzieży
  • Lubuskie Kuratorium Oświaty: 5 działań (Podjęte działania profilaktyczne, organizacja konferencji)
  • Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty: 3 działania (organizacja konferencji)
  • Podkarpackie Kuratorium Oświaty: 1 działanie (program „SP – Serce i Pomoc”, współorganizacja konferencji), w którym udział wzięło 214 szkół.

Zdrowie psychiczne dzieci

"Kuratoria Oświaty na podstawie ustawy prawo oświatowe są zobowiązane do współdziałania z innymi instytucjami. Takie funkcjonowanie jednak nie jest normą w całej Polsce. Dobre praktyki przedstawione np. przez kuratorium pomorskie lub kuratorium podkarpackie to między innymi: działania profilaktyczne, działania edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek, organizacja konferencji, organizacja spotkań z dyrekcjami placówek z całego województwa, konsultowanie i diagnozowanie sytuacji ze współudziałem szkół" - czytamy w komunikacie fundacji.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to narastający problem ostatnich lat. Wyżej przytoczyliśmy statystyki ze stycznia 2023 roku. Ale problem trwa od lat.

Z danych komend wojewódzkich zebranych przez Fundację GrowSpace wynika, że w 2022 roku odnotowano 2031 próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. To wzrost o 150 proc. w stosunku do 2020 roku.

Skalę kryzysu widać też na pierwszym froncie wsparcia. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od 2008 roku prowadzi 116 111 – telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży,

w 2022 roku odebrała 53 tys. telefonów i podjęła 885 interwencji ratujących życie.

To najwięcej w historii organizacji. W styczniu 2023 telefon 116 111 dzwonił 4 638 razy, a na skrzynkę pomocową spłynęły 582 wiadomości. Fundacja podjęła aż 66 interwencji w kryzysach suicydalnych.

Do tego dochodzi zapaść systemowa w ochronie zdrowia – brakuje psychiatrów, zamykają się kolejne oddziały psychiatrii dziecięcej. Brak porządnej reformy, która odpowiedziałaby na dzisiejsze potrzeby. Pisaliśmy o tym tutaj:

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze