Jak Lenin "tworzył" Ukrainę, Stalin niszczył a Putin ją jednoczy
Kubki z kolorowymi podobiznami Stalina, Putina I lenina
Foto: AFP / Dimitar DILKOFF

Jak Lenin „tworzył” Ukrainę, Stalin niszczył, a Putin zjednoczył. Meandry imperialnej polityki