0:000:00

0:00

Bogdan Klich
Poseł PO, b. minister obrony narodowej.