0:00
0:00

0:00

Bogdan Klich
Poseł PO, b. minister obrony narodowej.