0:000:00

0:00

Marek Pasionek
Z-ca prokuratora generalnego, szef zespołu prokuratorów badających katastrofę smoleńską.