0:00
Marek Pasionek
Z-ca prokuratora generalnego, szef zespołu prokuratorów badających katastrofę smoleńską.