Makabryczne igrzyska. Ekshumacje ofiar Smoleńska to liczenie palców i guzików
WO100423_1019
FOT. WOJCIECH OLKUŚNIK / AGENCJA GAZETA

Makabryczne igrzyska. Ekshumacje ofiar Smoleńska to liczenie palców i guzików