0:000:00

0:00

„Papieże ostatnich pontyfikatów, wielokrotnie zwracali uwagę, że obecnie jest więcej męczenników chrześcijańskich niż było ich w starożytności. Także w Polsce w roku 2018, zgłoszono 31 przypadków zdarzeń noszących znamiona przestępstw z nienawiści względem chrześcijan w Polsce, czyli tzw. chrystianofobii (raport za rok 2018 Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris). Odpowiedzią na tę sytuację, jest powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan” - napisało COPC, uruchamiając w maju 2020 profil na Facebooku (interpunkcja zgodna z oryginałem).

Założycielem i prezesem Lux Veritatis jest o. Tadeusz Rydzyk. A dotację na prowadzenie Centrum fundacja dostała z Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez ministra Zbigniewa Ziobrę.

Działania Centrum w latach 2000-2023 wyceniła na ponad 7 mln złotych. Ale nie wiadomo, ile dokładnie dostała z państwowego funduszu.
Wpis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan na FB

Rydzyk chroni chrześcijan

Jak czytamy na stronie projektu, misją tworzonego Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest ochrona praw chrześcijan oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową.

Jako główne cele twórcy wskazują:

 • informowanie, edukowanie i upowszechnianie wiedzy między innymi za pomocą audycji telewizyjnych, kampanii społecznych, publikacji, prelekcji, dyskusji i szkoleń;
 • udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich;
 • prowadzenie badań na temat prześladowań chrześcijan w Polsce i na świecie.

Na razie działa strona internetowa centrum, a od maja profil na Facebooku. Twórcy publikują tam głównie trzy rodzaje treści: prezentacje państw, w których prześladuje się chrześcijan (na podstawie Światowego Indeksu Prześladowań), artykuły prawicowych mediów o zagrożeniach ze strony ideologii LGBT oraz wpisy o atakach na kościoły i duchownych na świecie i w Polsce. Ataki w Polsce to np. zatknięcie tęczowej flagi na pomniku Chrystusa przed Kościołem św. Krzyża w Warszawie i tęczowa aureola Matki Boskiej.

wpis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan na FB

Na stronie Centrum jedynym elementem merytorycznym jest mapa z kilkudziesięcioma państwami. Kliknięcie jednej z pozycji przenosi do strony z opisem historii chrześcijaństwa w danym kraju i przykładami ataków na chrześcijan z ostatnich lat.

Twórcy informują, że wkrótce mają zacząć szkolenia internetowe „z zakresu przeciwdziałania ugruntowywaniu się stereotypów - także tych związanych z chrześcijaństwem”.

Przeczytaj także:

Ziobro w obronie wiary

Dotacja na Centrum Ochrony Praw Chrześcijan pochodzi z V konkursu Funduszu Sprawiedliwości na „przeciwdziałanie przyczynom przestępczości” na lata 2020-2023.

Konkurs ten opisywaliśmy w styczniu 2020. Opiewał w sumie na 14 mln złotych, do wydania przez 3 lata (dofinansowanie w ramach konkursu ma trwać do 2023 roku). Fundacje i stowarzyszenia, które chciały w nim wystartować miały 10 dni na zgłoszenie ofert. W odróżnieniu od większości poprzednich konkursów na „przeciwdziałanie przyczynom przestępczości” ten miał bardzo konkretną tematykę - obronę wiary i moralności.

W ramach V konkursu Funduszu Sprawiedliwości mogą być finansowane:

 • prewencja przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania,
 • prewencja stosowania przemocy, gróźb bezprawnych na tle przynależności wyznaniowej,
 • prewencja dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, w tym w stosunkach pracy, działalności gospodarczej, edukacji i szkolnictwie wyższym,
 • przeciwdziałanie naruszeniom wolności sumienia i religii, w tym ingerencjom władz publicznych w zakresie ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania,
 • zapobieganie naruszeniom praw rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnego ze swoimi przekonaniami,
 • prewencja nawoływania do nienawiści czy znieważania na tle wyznaniowym,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu prześladowań chrześcijan w Polsce i na świecie,
 • kształtowanie i propagowanie postaw społecznych, obywatelskich, patriotycznych,
 • oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży.

Lux Veritatis wnioskowała w sumie o ponad 7 mln złotych (centrum ma działać do 2023 roku). Fundacja nie odpowiedziała nam, ile pieniędzy łącznie przyznał jej resort sprawiedliwości. Dowiedzieliśmy się jednak, do 19 sierpnia 2020 roku na konto projektu wpłynęło już ponad milion złotych.

Biorąc pod uwagę, że – zgodnie z regulaminem konkursu – dotacja przyznawana jest w kwartalnych transzach,

łączna kwota, jaka trafi do fundacji Rydzyka na prowadzenie Centrum do 2023 roku, będzie zapewne wielomilionowa.

Lux Veritatis zapytaliśmy także o to, jakie działania będzie prowadziło Centrum w ramach przyznanej dotacji oraz ile osób do tej pory zgłosiło się tam po pomoc. Odpowiedzi nie dostaliśmy.

Ziobro dotuje, TV Trwam promuje

Trudno odgadnąć, na jakie działania Centrum może wydać aż tyle pieniędzy. Kwota dotacji na taki cel jest o tyle zaskakująca, że finansowane z Funduszu Sprawiedliwości ośrodki pomocy ofiarom przestępstw – czyli główny cel działania funduszu – dostały ok. 2-4 mln złotych na trzy lata działalności. A z tych pieniędzy muszą opłacić pomoc prawną, psychologiczną i finansową dla ofiar.

Pewną wskazówką, na co może być przeznaczona część dotacji na Centrum, jest plansza, która pojawiła się na krótko podczas wywiadu wyemitowanego w czerwcu 2020 w „Rozmowach niedokończonych”, w TV Trwam. Tematem była chrystianofobia w Europie i w Polsce. Plansza informowała, że rozmowę współfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości.

Prawdopodobnie Centrum prowadzone przez Lux Veritatis przekazuje więc część pieniędzy na realizację programów o prześladowaniu chrześcijan, emitowanych w telewizji należącej do Lux Veritatis.

„Rozmowy niedokończone” w TV Trwam, fot. https://tv-trwam.pl/

To nie pierwszy raz, kiedy Lux Veritatis stosuje taki mechanizm. Fundacja Rydzyka to stały beneficjent dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

W 2017 roku Lux Veritatis dostała łącznie 641 200 zł na dwa projekty. Pierwszym były reportaże interwencyjne z cyklu „Po stronie prawdy” (choć TV Trwam emitowała je już od lat). Oprócz tego z dotacji sfinansowano koncert w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który transmitowała TV Trwam, a także koncert kolęd „Pokój ludziom dobrej woli”.

W 2018 za dotację z państwowego funduszu Lux Veritatis stworzyła m.in. portal ostrzegamy.online, na którym publikuje artykuły m.in. o zagrożeniach duchowych. Wynika z nich, że takim zagrożeniem może być np. muzyka, a najlepszą ochroną przed złem w muzyce jest spowiedź i komunia. Oraz że np. kobiety po zabiegu aborcji czeka „załamanie psychiczne, depresja, rozpacz”.

Miliony na obronę sumień i walkę z LGBT

Oprócz Fundacji Lux Veritatis dotacje w ramach V konkursu Funduszu Sprawiedliwości dostały jeszcze cztery inne organizacje pozarządowe.

Jak pisaliśmy, pieniądze przyznano także Fundacji Strażnik Pamięci. Szefuje jej redaktor naczelny prawicowego tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki. Wcześniej za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości organizowała ona m.in. konferencję o „walce z polonofobią”.

W V konkursie dostała pieniądze na projekt

„Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT”. W ramach projektu ma wydać serię zeszytów dołączonych do tygodnika „Do Rzeczy”

pt. „Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT” oraz zorganizować dwie konferencje pt. „Wolność sumienia i ideologia LGBT”.

Z kolei Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dostała pieniądze na projekt Laboratorium Wolności Religijnej.

Dotacje otrzymało także szczecińskie Stowarzyszenie Fidei Defensor. Z władzami stowarzyszenia jest związany radny ze Szczecina Dariusz Matecki, spamer z Solidarnej Polski - partii Zbigniewa Ziobry, wcześniej współpracujący z resortem sprawiedliwości.

Stowarzyszenie prowadzi w Szczecinie Centrum Przeciwdziałania Przestępczości Przeciwko Wolności Sumienia i Wyznania.

Walczy ono z „prześladowaniem chrześcijan ze względu na wyznanie i wyznawane wartości”. Ostatnio zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które zatknęły tęczowe flagi na figurze Chrystusa przed Kościołem Św. Krzyża w Warszawie i na innych pomnikach.

;

Udostępnij:

Sebastian Klauziński

Dziennikarz portalu tvn24.pl. W OKO.press w latach 2018-2023, wcześniej w „Gazecie Wyborczej” i „Newsweeku”. Finalista Nagrody Radia ZET oraz Nagrody im. Dariusza Fikusa za cykl tekstów o "układzie wrocławskim". Trzykrotnie nominowany do nagrody Grand Press.

Komentarze