Zostali porzuceni przez rząd. Ekstremalna sytuacja opiekunów
Grafika przedstawiająca opiekuna osoby niepełnosprawnej i jej podopiecznego
Ilustracja: Hanna Szukalska

„Na granicy życia i śmierci” zostali porzuceni przez rząd. Ekstremalna sytuacja opiekunów