Na Placu Czerwonym Putin tłumaczy się z wojny i obiecuje pomoc dla sierot po poleglych
Putin przemawia otoczony przez wojskowych
Screen, 9.05.2022. Putin na Placu Czerwonym

Na Placu Czerwonym Putin tłumaczy się z wojny i obiecuje pomoc dla sierot po poleglych