Niezależne życie – produkt reglamentowany. W Polsce dramatycznie brakuje usług asystencji osobistej
Niepełnosprawność-Kubis4

Zbigniew Głąb

Niezależne życie – produkt reglamentowany. W Polsce dramatycznie brakuje usług asystencji osobistej