PE żąda uruchomienia mechanizmu "pieniądze za praworządność"
Petri Sarvamaa w Parlamencie Europejskim
fot. Unia Europejska

PE stawia ultimatum: Komisja ma natychmiast uruchomić mechanizm „pieniądze za praworządność”