0:00

Publikujemy pełny tekst petycji, której autorką jest Dorota Zawadzka -psycholog, kawaler Orderu Uśmiechu, odznaczona medalem "Infantis Dignitatis Defensori". W latach 2010-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

W chwili publikacji tego tekstu petycję podpisało już ponad 7 500 osób.

"W związku z faktem, iż pan Mikołaj Pawlak nieustannie kompromituje jeden z najważniejszych urzędów w RP, urząd Rzecznika Praw Dziecka proszę o poparcie mojej petycji w sprawie odwołania go z tego zaszczytnego stanowiska.

Pan Pawlak został wybrany na to stanowisko z naruszeniem ustawy o rzeczniku praw dziecka, art. 1, pkt, 4 podpunkt 5 - brak wymaganego "co najmniej pięcioletniego doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz". Od 2011 do 2016 roku prowadził indywidualną praktykę adwokacką, jego specjalnością były sprawy rozwodowe.

Przeczytaj także:

25 listopada 2018

Adwokat od rozwodów Rzecznikiem Praw Dziecka wbrew ustawie?

Pan Pawlak nie posiada legitymacji od organizacji pozarządowych oraz młodzieży. Działacze młodzieżowych rad miast oraz organizacji pozarządowych napisali w trakcie wyborów rzecznika list do senatorów o odrzucenie tej kandydatury, gdyż, nie spełnia ona ustawowych wymogów.

Przeczytaj także:

10 grudnia 2018

Młodzi do senatorów: "Nie chcemy takiego Rzecznika Praw Dziecka"

Pan Pawlak różnicuje klaps od bicia, „trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym bicie”, wypowiadając się publicznie, że klapsy nie są niczym złym. „Klaps nie zostawia wielkiego śladu".

Pan Pawlak gloryfikuje przemoc wobec dzieci powołując się na własny przykład „sam z estymą wspominam to, że dostałem od ojca w tyłek, po tym, jak oblałem nogę swojego brata denaturatem, a następnie ją podpaliłem”, dając tym samym fatalny przykład wielu rodzicom.

Przeczytaj także:

20 czerwca 2019

Rzecznik Prawa do Smyrania Dziecka. Mikołaj Pawlak myli przemoc z troską o dzieci

Pan Pawlak mówi, że „idea LGBT jest sprzeczna z polskim rozumieniem patriotyzmu” - odbierając młodym ludziom ich wartości i godność.

Przeczytaj także:

18 marca 2019

Bodnar do Pawlaka: „Deklaracja LGBT+ to ważny krok w stronę zapewnienia równego traktowania wszystki...

Pan Pawlak nie reagował na dewastacyjną deformę edukacji autorstwa PiS i Anny Zalewskiej.

Pan Pawlak w swoim pojęciu rodziny uznaje zasadę, że dzieci są własnością swoich rodziców, a więc protestował w sprawie praw rodziców (a jest podobno RPD) do wychowywania dzieci „zgodnie z własnymi przekonaniami” przewrotnie odrzucając prawo dzieci do zajęć z edukacji seksualnej.

Pan Pawlak nie podważał zasadności ani nie wniósł o konkretne poprawki w ustawie pozwalającej na wpisywanie nastolatków do rejestru pedofilów – np. za esemesy z erotycznymi treściami.

Pan Pawlak ma kompromitujące braki w wiedzy, gdyż edukację seksualną utożsamia z „seksualizowaniem dzieci”. „Nie chcemy, by dzieci dowiadywały się w szkole, że np. krowy są gwałcone, by dawały mleko".

Pan Pawlak nie wie także że w Polsce w ciążę nie zachodzi ok. 300 nastolatek rocznie. Jest ich w rzeczywistości ok. 10 tys.

Pan Pawlak zastrzega też, że nie wolno mylić „smyrania dzieci” ze złym dotykiem. Bez komentarza.

Pan Pawlak najwyraźniej nie wie, że polskie prawo zakazuje nie tylko bicia, ale stosowania kar cielesnych. A klaps jest taką karą. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie stanowi w art. 96(1): „Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”.

Pan Pawlak zamierza wprowadzić "ochronę prawnokarną dziecka poczętego i odpowiedzialność karną matki spożywającej alkohol w trakcie ciąży”. Zamiast edukacji proponuje kobietom więzienie.

Przeczytaj także:

14 grudnia 2018

Rzecznik Praw Zarodka: "od strony prawno-moralnej in vitro jest niegodziwe"

Pan Pawlak nie ma pojęcia o psychologii dziecka apelując do nauczycieli, „by wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy oraz by oceny końcoworoczne były „plus jeden"". Dla dzieci najważniejsza jest sprawiedliwość. A nie prawo i sprawiedliwość.

Pan Pawlak powołując się na art. 48 Konstytucji RP: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, umyślnie chyba zapomina o drugim zdaniu tego artykułu: „wychowanie dzieci nie może ograniczać ich wolności sumienia ani pozbawiać szansy na uformowanie swoich własnych przekonań”.

Dorota Zawadzka -psycholog. Kawaler Orderu Uśmiechu. Odznaczona medalem "Infantis Dignitatis Defensori". W latach 2010-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Przeczytaj także:

02 czerwca 2023

Trzeba działać tak, jakby umowy zbożowej nie było. Ukraiński ekspert o grze Rosji na Morzu Czarnym

02 czerwca 2023

Lex Tusk. Duda odkręca to, co sam zakręcił, ale wciąż kręci. Półtorej dobrej poprawki i co z tego?

02 czerwca 2023

Marciniak jednak poprowadzi finał LM. Odcina się od skrajnej prawicy

02 czerwca 2023

Hołownia o nowelizacji Dudy: „To jakaś kompletna amatorszczyzna”

02 czerwca 2023

Szymon Marciniak odsunięty od finału LM? Drogo zapłaci za występ u Mentzena

Komentarze