Petycja o odwołanie Mikołaja Pawlaka z urzędu Rzecznika Praw Dziecka
Mikołaj Pawlak, Recznik Praw Dziecka w Sejmie
zrzut ekranu

Petycja o odwołanie: „Mikołaj Pawlak nieustannie kompromituje urząd Rzecznika Praw Dziecka”