0:00
0:00

0:00

8 791 063,92 zł - tyle pieniędzy wiosną 2019 roku wpłynęło na konto Funduszu Strajkowego dla nauczycielek i nauczycieli. Solidarnościowe wypłaty miały pomóc oświatowcom, którzy po bezprecedensowym zrywie pracowniczym, znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej.

Akcją zarządzał społeczny komitet "Wspieram nauczycieli" w skład którego weszły 24 osoby - ludzie edukacji, kultury, nauki i dziennikarstwa. Dziś, 1,5 roku od zakończenia strajku, komitet opublikował rozliczenie Funduszu.

Dzięki Państwa pomocy udało się w sumie wesprzeć 17 576 nauczycielek i nauczycieli.

"To konkretna realna pomoc, ale równie ważne było to, że okazaliście nauczycielom wsparcie w tym trudnym czasie. Dziękujemy!" — piszą członkowie komitetu.

Poniżej szczegółowe dane.

Szczegółowe rozliczenie wpłat w wysokości 8.791.063,92 zł:

 • 8.788.080,00 zł - łączna kwota wszystkich wypłaconych zapomóg - każda w wysokości 500 zł (w tym jedna, ostatnia, w wysokości 580 zł);
 • 2.980,65 zł - koszty bankowe, w tym m.in. opłaty za dokonywane przelewy;
 • 3,27 zł – kwota pozostała po wypłaceniu wszystkich zapomóg oraz pokryciu kosztów bankowych.

Przeczytaj także:

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych, wpłacając pieniądze na konto 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.

Na specjalne konto trafiło aż 8.791.063,92 zł!

Nikt się nie spodziewał, że odzew będzie aż tak szeroki!

Dzięki Wam pomoc trafiła aż do 17 576 nauczycieli i pracowników oświaty walczących o wyższą jakość edukacji. To konkretna realna pomoc, ale równie ważne było to, że okazaliście nauczycielom wsparcie w tym trudnym czasie. Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, dzięki którym pojawił się pomysł utworzenia funduszu na rzecz strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych!

Dziękujemy za docenienie roli kształcenia, za docenienie ruchów społecznych; za wsparcie, za zaufanie i za czas, który poświęciliście nauczycielom i edukacji! To Wasze wsparcie było i wciąż jest bardzo ważne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękujemy, że jesteście!

Inicjatywa wsparcia strajkujących

W czasie ubiegłorocznego ogólnopolskiego strajku w oświacie, 11 kwietnia 2019 roku, powstał Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” oraz został uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który można było dokonywać dobrowolnych wpłat na „Fundusz strajkowy” na rzecz niezrzeszonych protestujących pracowników oświaty potrzebujących wsparcia.

Udział w Społecznym Komitecie „Wspieram Nauczycieli” zadeklarowali: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Ogłoszenie tej społecznej inicjatywy nastąpiło podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 kwietnia 2019 roku w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”: dr Henryka Bochniarz, Sylwia Gregorczyk-Abram, Joanna Kos-Krauze, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka, Piotr Pacewicz, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski oraz przedstawiciele oświatowych związków zawodowych Sławomir Broniarz, prezes ZNP i Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”.

Podczas konferencji została przedstawiona idea tej społecznej inicjatywy polegającej na finansowym wsparciu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w oświatowych związkach zawodowych. Idea ta pojawiła się tuż po rozpoczęciu strajku i pierwszych informacjach o stratach materialnych związanych z udziałem w nim. Z propozycją powołania funduszu strajkowego wystąpili publiczne dziennikarze i publicyści, m.in. redaktor Wojciech Maziarski na łamach „Gazety Wyborczej” w kwietniu 2019 roku.

Podczas konferencji prasowej inaugurującej powołanie funduszu została zaprezentowana odezwa Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”:

„Stajemy po stronie nauczycieli z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Strajkujący nauczyciele i nauczycielki, a także inni pracownicy szkół i przedszkoli walcząc o godne wynagrodzenia zabiegają o edukację na miarę potrzeb XXI wieku. To nasza wspólna odpowiedzialność, by zarobki pozwalały im na porządną pracę bez gorączkowego rozglądania się za dodatkowymi źródłami dochodu. By nie odchodzili ze szkół, by czuli się docenieni, by mogli polecać ten piękny zawód wszystkim.

Dlatego wyrażamy solidarność ze strajkującymi nauczycielami także w imię najlepiej pojętego patriotyzmu – troski o przyszłość Polski. Ten strajk jest lekcją wychowania obywatelskiego nie tylko dla uczniów, ale i dla nas wszystkich. Jest też lekcją solidarności, której wspaniałą tradycją Polska może się chlubić. Strajkujący ponoszą nie tylko koszt moralny strajku, ale też koszty materialne. Ogłaszając zbiórkę chcemy wspomóc tych, którzy uczestnicząc w proteście znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Dla których strata nauczycielskich zarobków za czas strajku oznacza katastrofę finansów rodzinnych.

Jako społeczny komitet wsparcia nauczycielskiego strajku zadbamy, by pieniądze ze zbiórki zostały przekazane tym najbardziej potrzebującym. Okażmy im pomoc, solidarność, wsparcie i życzliwość. A także wdzięczność, że walczą o lepszą szkołę dla naszych dzieci i wnuków i o lepszą Polskę dla nas wszystkich”.

Dobrowolne wpłaty

11 kwietnia 2019 r. podczas konferencji został ogłoszony numer konta bankowego: „Fundusz strajkowy. Numer konta: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877”.

To numer specjalnego rachunku bankowego ZNP, na który wpływały dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty niezrzeszonych w oświatowych związkach zawodowych.

Wpłaty na Społeczny Fundusz Strajkowy rozpoczęły się 11.04.2019 r. Dane dotyczące stanu wpłat na Fundusz Strajkowy były publikowane m.in. na Facebooku na profilu „Wspieram Nauczycieli” i ZNP oraz podawane w mediach.

Dla kogo pomoc?

Społeczny Komitet uzależnił przyznanie pomocy od sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej osoby wnioskującej. Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:

 • znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
 • brały udział w strajku przez okres co najmniej 9 dni,
 • nie otrzymały od pracodawcy wynagrodzenia lub jego rekompensaty za okres udziału w strajku,
 • w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego.

10 maja 2019 roku został opublikowany „Wniosek o przyznanie pomocy ze Społecznego funduszu strajkowego”, który osoby ubiegające się o wsparcie musiały wypełnić. Wnioski można było składać w oddziałach ZNP do 31 maja 2019 roku. Następnie napływały one do ZG ZNP drogą pocztową do końca czerwca 2019 roku (dane dotyczące liczby wniosków były publikowane na stronie znp.edu.pl oraz na Facebooku np. 10 czerwca na stronie znp.edu.pl ukazała się informacja, że „na dzień 10 czerwca 2019 r. napłynęło 15 117 wniosków”). O sytuacji na bieżąco informował Społeczny Komitet. 18 czerwca 2019 „Społeczny Komitet Wspieram Nauczycieli” wydał oświadczenie, w którym poinformował, że napłynęło już ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku”.

Oto fragment tego oświadczenia:

„Komitet dziękuje nauczycielkom i nauczycielom za okazane zaufanie. Na koncie Wspieram Nauczycieli zebraliśmy 8 557 955,77 zł (stan na 18 czerwca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół (…)”. Komitet zdecydował, że akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała dalej oraz że Komitet „na miarę swoich sił i środków będzie wspierał walkę nauczycieli o godne zarobki i lepszą edukację”. Komitet wyraził także „podziękowanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który wykonuje ogromną pracę organizacyjną przy obsłudze akcji społecznej pomocy nauczycielom i nauczycielkom. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pomoc nie obejmuje członków Związku”.

Ponad 36 tysięcy wniosków

1 lipca ub.r. zostały podliczone wszystkie wnioski. Napłynęło ich ponad 36 tysięcy (36 008). Wnioski zostały zgromadzone w 80 kartonach.

O tym, do kogo i w jakiej kwocie trafią pieniądze ze SFS zdecydowali przedstawiciele Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” informując o tym w oświadczeniu z 1 lipca 2019 roku.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” zdecydował na podstawie wniosków, które napłynęły, że pierwsze wypłaty trafią do wnioskujących osób, które mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie oraz że wnioskujący/wnioskująca otrzyma zapomogę, jeśli:

 • dochód na osobę mieści się w tej kwocie,
 • wniosek spełnił kryteria formalne i zostały podane wszystkie wymagane informacje, jak np. dochód,
 • wniosek został podpisany, a osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

Społeczny Komitet zdecydował również, że „kolejno pieniądze dostaną osoby z wyższym dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki starczy pieniędzy” (…).

Komitet zdecydował, że wysokość wsparcia finansowego wyniesie 500 zł.

Pojawiły się również wnioski, które nie spełniły kryteriów formalnych i z tego powodu nie mogły być rozpatrywane. Najczęstsze braki w tych wnioskach to:

 • brak informacji o dochodzie,
 • brak podpisu pod udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • brak informacji o liczbie dni strajku lub czas trwania strajku krótszy niż 9 dni,
 • brak potwierdzenia, że w dniu przystąpienia do strajku wnioskujący nie był członkiem związku, pominięcie oddziału ZNP.

Wypłaty

Pierwsze wypłaty ze społecznego funduszu strajkowego dla niezrzeszonych nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty, rozpoczęły się 8 lipca 2019.

Wypłaty ze SFS odbywały się etapami. Pierwszy etap wypłacania zapomóg ze społecznego funduszu strajkowego objął strajkujących nauczycieli i nauczycielki oraz innych pracowników oświaty o dochodach poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie, a które spełniły kryteria i poprawnie wypełniły wniosek. Drugi objął wnioskujące osoby z dochodami poniżej 2000 zł brutto na osobę w rodzinie. Trzeci osoby mające dochody poniżej 2500 zł brutto na osobę w rodzinie.

Po każdym etapie następowało wyłaniania wniosków spełniających kolejne kryterium dochodowe (i formalne) i rozpoczynały się wypłaty. Informacje o kolejnych etapach i liczbie wypłaconych już zapomóg były publikowane m.in. na Facebooku, informowały o nich także media.

Ostatnią zapomogę wypłacono 2 grudnia 2020 roku.

Z uwagi na dużą liczbę wypłat proces ten był rozłożony w czasie (każdy przelew trzeba było bowiem wpisać ręcznie i dokonać przelewu - nie odbywał się on automatycznie). W trackie dokonywania wypłat pojawiały się także problemy wydłużające ten proces. Najczęstszym problemem był błędnie podany numer konta bankowego przez osobę wnioskującą (np. brak jednej cyfry). Wówczas podejmowane były próby kontaktu z taką osobą – telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową (nie wszyscy wnioskujący podawali numer telefonu czy adres e-mail). Ostatnia forma kontaktu – listowna – znacznie wydłużała proces dokonywania wypłat.

Obsługą techniczną funduszu zajmowali się pracownicy Biura Zarządu Głównego oraz Dział Księgowości ZG ZNP. Na wykonanie tej pracy nie zostały przeznaczone żadne środki z funduszu. W prace związane z obsługą SPF zaangażowani byli w pierwszych miesiącach wszyscy pracownicy Biura ZG ZNP (17 osób) oraz 4 osoby z Działu Księgowości, co stanowiło duże wyzwanie organizacyjne.

Dokumenty:

 • potwierdzające stan konta bankowego nr 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877 od 11 kwietnia do grudnia 2020 i informujące o wpłatach na powyższe konto,
 • a także informujące o licznie wypłat wsparcia dla strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty

znajdują się w Zarządzie Głównym ZNP w Warszawie w dziale Księgowości Zarządu Głównego ZNP.

Podziękowania

Wyrażamy podziękowanie wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo strajkujących i niezrzeszonych w związkach zawodowych nauczycieli i pracowników oświaty wpłacając pieniądze na konto „Społecznego Funduszu Strajkowego”.

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, dzięki którym pojawił się pomysł funduszu strajkowego, a następnie udało się go powołać!

Dziękujemy Wszystkim, którzy pomagali przy tej inicjatywie i wspierając ją, wspierali nauczycieli i pracowników oświaty!

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze