PILNE. Sejm przegłosował ustawę dyscyplinującą. "Uchwalamy polskie prawo!"
sejm ustawa

PILNE. Sejm przegłosował ustawę dyscyplinującą. „Uchwalamy polskie prawo!”