Iustitia: Nie ma KRS. Maciej Nawacki miał za mało podpisów
Mężczyna, uśmiechnięty, w garniturzem patrzy w kamerę, ręce złączone, to Maciej Nawacki
25.02.2019 Olsztyn , Sad Rejonowy . Sedzia Maciej Nawacki , preses Sadu Rejonowego w Olsztynie - kandydat do Krajowej Rady Sadownictwa . Fot . Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl

Iustitia: Nie ma KRS. Maciej Nawacki miał za mało podpisów