Lista Macieja Nawackiego, nominata Ziobry z Olsztyna. Wśród 15 podpisów, które zebrał w OIsztynie, aż pięcioro sędziów wycofało się. To może wysadzić całą nową KRS w powietrze. Poza Olsztynem Nawackiego poparło 13 sędziów, wszyscy robią karierę w resorcie Ziobry. Iustitia: "Nie ma Krajowej Rady Sądownictwa"

Na liście poparcia dla Macieja Nawackiego, członka nowej KRS i prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z nominacji ministra Ziobry, podpisało się 28 sędziów, w tym on sam (i to już na piątym miejscu!) oraz żona Katarzyna (na czternastym).

Spośród 15 sędziów z Olsztyna aż pięcioro wycofało poparcie (patrz – dalej), co może oznaczać, że Nawacki miał tylko 23 podpisy zamiast wymaganych 25.

Wieczorem oświadczenie wydało stowarzyszenie sędziów Iustitia:

„Z opublikowanych list wynika, że nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ Maciej Nawacki nie zebrał wymaganej liczby 25 podpisów sędziów. Na jego liście widnieje 28 podpisów, w tym jego własny, a przed formalnym przekazaniem listy Marszałkowi Sejmu 5 sędziów z listy złożyło oświadczenia o wycofaniu poparcia.

Reasumując, Maciej Nawacki uzyskał poparcie 22 sędziów, zamiast wymaganej liczby 25 sędziów.

Jak widać, Iustitia kwestionuje też własny podpis Nawackiego. A ilość podpisów pod listą Nawackiego ma znaczenie dla legalności całej nowej KRS. Bo wszystkich 15 członków – sędziów KRS, posłowie PiS i Kukiz 15 wybrali w 2018r. w jednym głosowaniu. Posłowie zagłosowali na gotową listę przygotowaną przez komisję sprawiedliwości, której wcześniej kluby PiS i Kukiz 15 wskazały swoich kandydatów. Na początku było 18, ale w komisji odpadło 3. I teraz podważenie wyboru choćby jednego członka nowej KRS, może podważyć też wyborów pozostałych.

Wszystko to wiadomo, bo Kancelaria Sejmu opublikowała w piątek o 15.00 na stronie internetowej podpisy, jakie zebrało wszystkich 15 sędziów nowej KRS. Zapowiadała to kilka dni temu, ale szybkie jej wrzucenie do internetu może mieć na celu przykrycie skandalicznego gestu Joanny Lichockiej (PiS), która pokazała środkowy palec posłom opozycji.

Najpierw w Olsztynie, potem w Warszawie

Podpisy Nawackiego zbierane były na dwóch listach. Na pierwszej jest 15 podpisów z Sądu Rejonowego w Olsztynie, w tym pięcioro tych, którzy wycofali potem poparcie, a także małżonkowie Nawaccy. To oznacza, że

Nawackiemu udało się zebrać mniej niż jedna czwartą podpisów, bo sędziów w Sądzie Rejonowym w Olsztynie jest 64.

Kolejne 13 nazwisk to sędziowie spoza Olsztyna. Według ustaleń OKO.press aż 12 z nich było delegowanych do ministerstwa sprawiedliwości, co jest prestiżowym wyróżnieniem ze strony ministra Ziobry i oznacza mniej pracy.

A także co najmniej kilka tysięcy złotych dodatku miesięcznie, plus dodatek mieszkaniowy.

Na liście podpisał się też sędzia Michał Lasota, jeden z trzech rzeczników dyscyplinarnych Ziobry, który wytrwale ściga niezależnych sędziów.

Kto poparł Nawackiego z Olsztyna i kto na tym zyskał

Większość z sędziów w Olsztynie poparła go w dobrej wierze. Jak dowiaduje się OKO.press, w czasie zbierania podpisów Nawacki dopiero zaczynał karierę jako nominat Ziobry na prezesa sądu i koledzy liczyli, że będzie lepszy niż poprzednik, który był źle oceniany. Znali go od kilkunastu lat, był ich kolegą z sądu.

Z informacji OKO.press wynika, że dwoje sędziów z Olsztyna, którzy poparli Nawackiego zyskało potem służbowo.

Sędzia Iwona Nowak (3. pozycja na liście) została szefową wydziału gospodarczego w Sądzie Rejonowym. A potem dostała od nowej KRS awans do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Z kolei Tomasz Koszewski (listę podpisał jako pierwszy) pracował jakiś czas na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości. Spekulowano, że to zasługa Macieja Nawackiego. Odwołano go z delegacji, gdy zainteresował się nim rzecznik dyscyplinarny z powodu zaległości w sądzie.

Niedawno jako jedyny olsztyński sędzia poparł Nawackiego na Zebraniu sędziów, na którym Nawacki podarł projekt uchwał olsztyńskich sędziów.

Joanna Bury, która była przełożoną Nawackiego w sądzie, poszła inna drogą. Poparła Nawackiego, ale potem zaangażowała się w obronę wolnych sądów. Wzięła m.in. udział w we wspólnym zdjęciu solidarnościowym z represjonowanymi sędziami, potem została odwołana z delegacji w sądzie okręgowym. Kilka dni temu sama wycofała swoją kandydaturę do sądu okręgowego, bo nie chce awansu od nowej KRS. Pisaliśmy o tym w OKO.press.

Z kolei sędzia Katarzyna Zabuska została nawet zastępcą Nawackiego w sądzie, ale po kilku tygodniach zrezygnowała z tej funkcji, gdy zobaczyła w jakim stylu zarządza sądem nominat Ziobry.

Pięcioro sędziów wycofało poparcie Nawackiemu

Większość sędziów z Olsztyna, która poparła Nawackiego sama ujawniła się w 2019 roku na wezwanie Iustitii. Większość z nich broni teraz niezależności sądów i jest w opozycji wobec nominata Ziobry.

W 2019 roku czworo sędziów z Olsztyna ujawniło, że cofnęło swoje poparcie Nawackiemu jeszcze przed złożeniem przez niego listy w Sejmie. Zażądali wykreślenia ich nazwisk. To sędziowie: Joanna Urlińska, Anna Pałasz, Katarzyna Zabuska i Krzysztof Bieńkowski. Nawacki nie przekazał jednak ich oświadczeń w Sejmie, więc wysłali je sami do Sejmu faksem. Odpowiedzi nie dostali.
Po złożeniu przez Nawackiego list w Sejmie poparcie wycofała też piąta sędzia Katarzyna Jerka. Zdążyła przed zamknięciem przyjmowania kandydatur do KRS. Jerka ujawniła to dopiero kilka dni temu, z uwagi na fakt, że walczyła o ujawnienie list KRS w sądzie, w sprawie przeciwko UODO.
Trudno zatem uznać, że Nawacki zebrał wymagane prawem 25 podpisów, nawet jeśli przyjąć, że wycofanie przez Jerkę podpisu było spóźnione.

Wszyscy pozostali byli ludźmi Zbigniewa Ziobry

Jak wynika z ustaleń OKO.press, pozostałe 13 podpisów pod listą poparcia do nowej KRS złożyli

sędziowie spoza Olsztyna. Wszyscy – poza rzecznikiem dyscyplinarnym Lasotą – pracowali na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości. Robią dalszą karierę w Warszawie i są twarzami „dobrej zmiany” w sądach.

Można przypuszczać, że złożenie podpisu wielu się opłaciło w formie dalszych awansów. To:

 • Michał Lasota. Podpis złożył jako sędzia sądu w Nowym Mieście Lubawskim. Ale potem został jego prezesem i jednym z trzech rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry. Ściga teraz niezależnych sędziów;
 • Paweł Zwolak z sądu w Janowie Lubelskim. Od lat pracuje na delegacji w resorcie Ziobry. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • Henryk Walczewski z sądu rejonowego w Krakowie. Od lat pracuje na delegacji w resorcie Ziobry. Obecnie główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departamencie Nadzoru Administracyjnego;
 • Paweł Mroczkowski również z sądu w Janowie Lubelskim. Obecnie dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • Andrzej Skowron z Tarnowa, sędzia delegowany do ministerstwa sprawiedliwości. Awansuje dalej. Nowa KRS rekomendowała go niedawno do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
 • Rafał Puchalski, obecnie członek nowej KRS. Wcześniej pracował na delegacji w resorcie Ziobry. Potem został prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie skonfliktował się z sędziami. Jego nazwisko pojawiło się w aferze hejterskiej. Według Onetu miał pomóc Małej Emi redagować komunikat, który oczerniał szefa Iustitii Krystiana Markiewicza. Niedawno nowa KRS rekomendowała go do Izby Dyscyplinarnej SN. Pisaliśmy o tym w OKO.press;
 • Urszula Klejnowska-Mosiołek jest aktualnie sędzią w stanie spoczynku. Gdy zbierano listy poparcia dla kandydatów do neo-KRS była delegowana z Sądu Rejonowego w Jaworze do pracy w ministerstwie sprawiedliwości;
 • Jacek Przygucki, z Sądu Rejonowego w Suwałkach, pracował na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości;
 • Piotr Szydłowski z Sądu Rejonowego w Suwałkach, pracował na delegacji w resorcie Ziobry;
 • Katarzyna Dil z sądu rejonowego w Ełku, delegowana do ministerstwa sprawiedliwości;
 • Aneta Michałek, z sądu rejonowego w Zamościu, pracowała na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości;
 • Rafał Waszkiewicz, stołeczny sędzia, pracował na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości;
 • Arkadiusz Czerwoniuk, przeżył podwójny awans. Najpierw awansował z Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. I został tam wiceprezesem. Dzięki staraniom Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska wiadomo też, że przez półtora roku był delegowany do pracy w ministerstwie sprawiedliwości. Jedyny szczeciński sędzia, który udzielił poparcia upolitycznionej KRS, za Ziobry awansował do Warszawy.

Napisał opinię dla Sejmu, a potem awansował do SN

Do list poparcia dla Nawackiego Kancelaria Sejmu dołączyła dwie opinie prawne, których autorzy przekonują, że sędziowie z Olsztyna nie mogli skutecznie wycofać poparcia dla niego. W opiniach przyznają jednak, że żadne przepisy tego nie regulują. Co więcej w przypadku innego kandydata do nowej KRS, a obecnie jej członka Leszka Mazura można przypuszczać, że uznano wycofanie podpisów. Bo jego lista poparcia ma wykreślone trzy nazwiska – zostały one zaczernione. Z Informacji Kancelarii Sejmu wynika, że zrobiono to przed złożeniem listy w Sejmie.

Opinie sporządzili dr Marek Dobrowolski z katedry prawa konstytucyjnego KUL w Lublinie i dr Adam Karczmarek naczelnik wydziału analiz prawnych w Biurze Analiz Sejmowych. Obie opinie powstały na początku lutego 2018 roku. Czyli już wtedy Sejm zabezpieczył się na wypadek kwestionowania podpisów pod listą Nawackiego.

Marek Dobrowolski z KUL został potem wybrany przez nową KRS do powołanej przez PiS Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Wcześniej, w latach 2000-2006 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej jako urzędnik. Potem był członkiem zespołu ds. referendum konstytucyjnego, które chciał robić prezydent Andrzej Duda. Był też członkiem Rady Legislacyjnej przy premierze. Nowa KRS – w składzie z Maciejem Nawackim – rekomendowała go do Sądu Najwyższego, choć nie wykonywał w praktyce zawodu prawnika.

 

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.


Komentarze

  • Roman Mus

   Oczywiście, przecież istnieje główny paragraf: Tera, k****, my i ch**! A jeśli komuś nie podoba się, to "Mamunia Europejska" przyjmie na swoje łono. Stosowny gest jest już usankcjonowany przez… nie będę tu wątpliwej reklamy powielał.

  • Vladis Thesaurus

   A swoją drogą jak idea tzw. trójpodziału władz się zdegenerowała. Jej współtwórca Monteskiusz przestrzegał zwłaszcza przed władzą sędziów (decydują o losach obywateli) i postulował wybieralność oraz kadencyjność sędziów. A teraz co mamy – kanon trójpodziału: brak wybieralności i nieusuwalność sędziów; włosy na głowie się jeżą.

 1. TW Balbina

  Czym jest w sensie prawnym podpis pod listą poparcia? Odpowiedź nie budzącą jakichkolwiek zastrzeżeń daje nam Kodeks Cywilny ,który powiada:
  Art.60.Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
  Mamy więc jasność ,że podpis dotyczący poparcia kogoś do piastowania lub ubiegania się o funkcję lub stanowisko jest oświadczeniem woli składającego podpis na liście poparcia.
  Skoro tak, to kolejnym kluczowym dla wyjaśnienia sprawy pytaniem jest, czy można odwołać oświadczenie woli i kiedy takie oświadczenie jest skuteczne. Odpowiedzi wprost na tak zadane pytanie udziela nam kolejny artykuł Kodeksu Cywilnego:
  Art.61.§1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
  Skoro tak, to niepodważalnym w świetle przywołanych przepisów obowiązującego prawa, jest to że można odwołać swoje poparcie złożone w formie podpisu na liście kandydata do KRS pod warunkiem,że ich adresat czyli w tym przypadku Sejm RP został powiadomiony łącznie z otrzymaniem tych list a w przypadku sędziego Nawackiego to odwołanie nastąpiło nawet przed ich otrzymaniem przez Sejm RP.
  Podstawa prawna uznania skuteczności odwołania poparcia istnieje, az atem wystarczy ją jedynie usankcjonować w postępowaniu przed właściwym sądem.Należy tu tylko dodać ,że w/w przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio dla postępowań na podstawie KPA i KK

  • CIA FSB

   No fajnie, ale podpisy sie powtazaja i to kilkakrotnie. Nie tylko ten jeden ktory sie sam popieral. W takim wypadku to by wystarczylo jak by jedna jedyna osoba sie po 25 razy na kazdej liscie podpisala, panie adwokacie.
   Fakt jes ze juz jeden niewazny podpis wystarczy aby cala KRS byla nie wazna, a w tych listach jest ich mnostwo. Jest nawet do 9 tych samych podpisow na roznych listach, i niech pan sobie na to jakis paragraf znajdzie panie Ziobro!

  • TW Balbina

   Mam nadzieję, że jasno wszystkich uargumentowałem,że pan sędzia Nawacki nie przedstawił wystarczającej liczby podpisów na liście poparcia do KRS bo 5 osób w sposób skuteczny i zgodny z prawem swoje poparcie odwołało.

  • Vladis Thesaurus

   Należałoby jeszcze zastanowić się, czy oświadczenie woli, o którym mowa w art 61 kc jest oświadczeniem składanym prywatnie czy publicznie. W tym drugim przypadku w grę wchodzi wyłącznie chwila publicznego złożenia oświadczenia woli, a nie jego dotarcie do adresata.

 2. Yvonne Potocka

  Nowacki miał swoje 5 minut. Za oszustwo powinien zostać ukarany i wydalony z zawodu. Miałki, lichy karierowicz.
  Znając obłudę pis- będą iść w zaparte, że ich KRS jest legalna. I że opozycja ich zhejtowala, a ujawnienie list to była ich dobra wola, bo PiS to sprawiedliwa partia.
  Pis= wieprze na salonach. Zdjąć im te garniturami i do chlewa zagonić.

 3. Andrzej Maciejewicz

  Kto ma sędziów oszustów wywalić z zawodu? Koledzy, z samorządu sędziowskiego, z ław sądowych? Żarty. Zrobi to w ostateczności Ziobro i zostanie narodowym bohaterem.

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!