Prof. Engelking odpiera zarzuty. Cała prawda o Żydówce Esterze i sołtysie Malinowskim
Barbara_Engelking_2018
By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70103304

Prof. Engelking odpiera zarzuty. Cała prawda o Żydówce Esterze i sołtysie Malinowskim