Prof. Wyrzykowski: Naruszają Konstytucję, będą naruszać nasze prawa
debata konstytucyjna
Prof . dr . hab . Miroslaw Wyrzykowski Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Prof. Wyrzykowski: Naruszają Konstytucję. Nie dziwmy się, gdy będą naruszać nasze prawa i wolności