Projekt polityki naukowej PiS. Ma przeciwdziałać „deprecjonowaniu polskiej kultury za granicą”
22 . posiedzenie Sejmu X kadencji
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Projekt polityki naukowej PiS. Ma przeciwdziałać „deprecjonowaniu polskiej kultury za granicą”