Przełomowa decyzja sądu: Rzecznicy dyscyplinarni Ziobry nie mają prawa ścigać sędziów
Rzecznicy dyscyplinarni Ziobry
Od prawej Piotr Schab, Michał Lasota i Przemysław Radzik

Przełomowa decyzja sądu: Rzecznicy dyscyplinarni Ziobry nie mają prawa ścigać sędziów