RPO: „Ustawa dyscyplinująca” sprzeczna z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

RPO: „Ustawa dyscyplinująca” sprzeczna z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym