Ustawa o sądach sprzeczna z prawem UE. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wydaje kluczową opinię
TSUE orzekła o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN
Sędziowie i rzecznicy generalni TSUE fot. CURIA

Ustawa o sądach sprzeczna z prawem UE. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wydaje kluczową opinię