0:00
Prawa autorskie: Agata Kubis/OKO.pressAgata Kubis/OKO.pres...

Podleśna zapłacić ma też za ekspertyzę dla sądu. W ekspertyzie stwierdzono, że napis dałoby się zmyć, choć przez chwilę widoczny byłby jego cień. W sumie koszty kostki i ekspertyzy wyniosły więc ponad 5 tys. zł.

Sprawa dotyczy napisów z lata 2018, kiedy przez Polskę przetaczała się druga fala protestów sądowych, ale władza nie zamierzała się zatrzymać. Elżbieta Podleśna, w drodze z Warszawy, namalowała w Sierpcu napisy "PiS=PZPR" na chodniku przed biurem PiS, "PZPR" na banerze PiS oraz "Kaci kobiet" przed kościołem. Jak wyjaśniła to przed sądem, zrobiła to w ramach obywatelskiego protestu, by zwrócić uwagę współobywateli, w jak strasznym kierunku zmierzają sprawy w kraju.

Przeczytaj także:

22 lipca 2021

Jak postawić zarzut karny Podleśnej? Zamiast zmyć jej napis, wydać tysiące na wymianę bruku

Przeczytaj także:

06 października 2021

Nie mówcie, że nie ostrzegałam. Sprawa Elżbiety Podleśnej za napisy "PiS=PZPR" i "Kaci kobiet" w Sie...

Napisy - jak mówiła - zrobiła zmywalną farbą. Koszt umycia chodnika wyniósłby kilkaset złotych, a bannerów (jak wykazali świadkowie przed sądem) - 11 zł, bo tyle kosztuje rozpuszczalnik. Jednak władze miasta, które normalnie takie napisy zmywają, lub zasypują piaskiem (by ludzie je starli podeszwami), postanowiły chodnik wymienić na nowy. I z kilkuset złotych zrobiło się ponad 2,5 tys. zł. PiS i zarząd dróg wojewódzkich wyliczyli swoje straty na kolejne prawie 3 tys. zł.

W ten sposób sprawa z wykroczeniowej stała się karna. Prokurator domagał się więc ukarania aktywistki za umyślne zniszczenie mienia: domagał się 2 tys. zł grzywny, naprawienia wszystkich szkód oraz poniesienia kosztów sądowych. W sumie byłoby to 8, a nawet 10 tys. złotych.

Art. 124 Kodeksu wykroczeń — niszczenie cudzej rzeczy

§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 288 Kodeksu karnego — zniszczenie mienia ruchomego

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Sierpc, 22.07.2021. Rozprawa E. Podleśnej o napis "kaci kobiet"
Elżbieta Podleśna przed nowym chodnikiem (poprzedni był jasny), jaki miasto zrobiło sobie pod zabytkowym kościołem. Tu był jej napis. 22 lipca 2021

Obrona domagała się uniewinnienia, wskazując, że czyn Elżbiety Podleśnej nie jest aktem chuligańskim, ale obywatelskim protestem. A prawo do niego jest wartością chronioną w demokratycznych społeczeństwach. Koszty usuwania napisów zostały wyraźnie przeszacowane, a obciążanie nimi aktywistki jest niesprawiedliwe. Świadkowie odpowiedzialni za stan chodników w Sierpcu zeznawali przed sądem, że nie próbowali napisów usuwać, ale od razu decydowali o wymianie płyt - które następnie uległy zniszczeniu, więc nie da się potwierdzić już ich twierdzenia, że były nie do umycia.

Szkoda niska, ale nie znikoma

Sąd w Sierpcu uznał 14 października, że szkodliwość napisów Podleśnej jest niska ale nie znikoma (wtedy nie byłoby przestępstwa). Uznał też, że nie chodzi o czyn chuligański, jednak, uznając prawo do protestu, wskazał, że trzeba to robić inaczej, w sposób bardziej akceptowalny. Biorąc to wszystko pod uwagę sąd postępowanie karne umorzył (Elżbieta Podleśna nie jest więc osobą skazaną), ale zrobił to na okres próby - na dwa lata. Nałożył też na aktywistkę obowiązek naprawienia szkód (nowego bruku pod kościołem) oraz ekspertyzy biegłego o zmywaniu napisów. Biegły napisał, że generalnie napisy dałyby się zmyć, ale przez chwilę pozostałby po nich ślad. Tu sąd przychylił się do rozumowania prokuratury, że poszkodowany może sobie wybrać taki sposób usunięcia szkody, jaki mu najbardziej odpowiada (skoro nie chciał żyć z perspektywą cienia, zamiast myć, mógł poczekać na ekipę brukarską). Jednak równocześnie sąd inaczej policzył wysokość szkód, uwzględniając część argumentów świadków. Zamiast 5 376 zł wyszło mu 2,5 tys.

Po wyjściu z sądu Podleśna komentowała, że najbardziej dotkliwa jest w tym wyroku dwuletnia probacja. Praktycznie nie mogłaby aktywnie działać przez ten czas, bo każda kolejna sprawa przeciw niej oznaczałaby groźbę powrotu do Sierpca.

Wyrok, który mimo pozornej łagodności ma efekt mrożący, nie jest jednak prawomocny.

Przeczytaj także:

23 grudnia 2020

Napisała sprejem "PZPR" na biurze PiS i chodniku. Sąd: Winna, przekroczyła granicę wolności słowa

Po trzech wyprawach do Sierpca (dwie rozprawy i ogłoszenie wyroku) Elżbieta Podleśna będzie teraz jeździć zapewne do Płocka, bo to do tamtejszego sądu trafi apelacja. W tym samym sądzie 10 listopada będzie miała zresztą rozprawę apelacyjną w sprawie "Tęczowej Maryjki". Została w niej uniewinniona, ale prokuratura oraz oskarżyciele posiłkowi (Kaja Godek i proboszcz) się odwołali.

Przeczytaj także:

02 marca 2021

Aktywistki uniewinnione. Zakończył się proces o obrazę uczuć religijnych w Płocku

Udostępnij:

Agnieszka Jędrzejczyk

historyczka z wykształcenia. Od 1989 r. przez 22 lata redaktorka w Gazecie Wyborczej, potem przez 10 lat urzędniczka, m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Od 2021 r. w OKO.press

Przeczytaj także:

30 maja 2023

Hołownia i Kosiniak-Kamysz idą na marsz 4 czerwca: to reakcja na "lex Tusk". Jak zmienili decyzję?

30 maja 2023

Schab wygrał wojnę w rodzinie ludzi Ziobry. Jego zastępca Radzik został zesłany do pracy w Poznaniu

30 maja 2023

„Nie będzie innych dyrektorów poza mną”, czyli opera na siłę po lubelsku

30 maja 2023

Prosimy o bezpieczeństwo. 25 osób czeka za metalową barierą [RELACJA Z GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ]

30 maja 2023

Francja, Niemcy i PE powołały komisje podobne do tej z „lex Tusk"? Nie. Nie wierzcie Dudzie i Szydło

Komentarze