Sąd robi tajemnicę z aresztu dla Margot. Prawnicy: areszt niezasadny
Aresztowanie Margot
fot.: Robert Kuszyński/OKO.press

Sąd robi wielką tajemnicę z aresztu dla Margot. Prawnicy: areszt niezasadny, sąd powinien się wytłumaczyć.