Ustawa o OZE. Senat nie chce palenia drewnem z lasów w elektrowniach
Ustawa o OZE - senat przeciw masakrze lasów
03.04.2018 Puszcza Bialowieska , Wilcza Tryba . Obszar chroniony m.in. na mocy Planu Zadan Ochronnych dla Obszaru Natura 2000, zakazujacego wycinania drzewostanów ponadstuletnich oraz usuwania ponadstuletnich martwych swierków, a takze w ramach trzeciej strefy ochronnej UNESCO. Miejsce siedliskowe dzieciola trojpalczastego . Wycinka drzew na duza skale . Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Gazeta. *** Local Caption *** .

Senat przeciw „biomasakrze”. Nie chce palenia drewnem z lasów w elektrowniach