Szydło: nagrody się należały. Czaputowicz: Unia Europejska jest w aksjologicznym kryzysie. Kronika Skórzyńskiego (17-23 marca 2018)
Beta Szydło, Sejm, 22 marca 2018
zrzut ekranu

Szydło: nagrody się należały. Czaputowicz: Unia Europejska jest w aksjologicznym kryzysie. Kronika Skórzyńskiego (17-23 marca 2018)