Prawda czy fałsz

Petru był frankofilem?

Analiza

Zajrzeć bankom we franki