Gabriel Narutowicz


Marsz milczenia w Warszawie doszedł do Zachęty. Adamowicz jak Narutowicz?

W grudniu 1922 roku malarz i zwolennik skrajnej prawicy zabił prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Zabójstwo poprzedziła kampania pełna nienawiści w prasie prawicowej. Są podobieństwa z zabójstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w styczniu 2019 roku. Na zdjęciu: marsz przeciw przemocy dotarł pod Zachętę