Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego


Wiernych w kościołach wcale nie przybywa

"Wzrosła liczba uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach" - ogłosił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Patrząc w szerszej perspektywie wnioski są zgoła inne. Wiernych w kościołach od lat regularnie ubywa, spada również odsetek małżeństw sakramentalnych. Laicyzacja społeczeństwa przebiega wolno, ale stabilnie. ANALIZA OKO.press

Na mszę chodzi od lat tyle samo wiernych, ale coraz mniej katolików przestrzega nakazów Kościoła

Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2015 r. do kościoła uczęszczało prawie 40 proc. Polaków i ta liczba w ostatnich latach jest stała. Według badań CBOS regularnie praktykuje 50 proc. Polaków i tu także niewiele się zmienia. Ale najnowsze badania, z 2017 r., wskazują, że coraz mniej osób wiąże moralność z religią. Tu spadek jest duży