Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Samorząd i organizacje pozarządowe razem będą zmieniać Polskę. Deklaracja gdańska

„Mając przekonanie o roli oraz znaczeniu organizacji społecznych i samorządu w nowoczesnej demokracji, deklarujemy działania na rzecz zwiększenia podmiotowości każdego z nich oraz rozwoju współpracy, opartej na zasadach solidarności, niezależności i partnerstwa” - głosi deklaracja samorządów i organizacji społecznych, podpisana 3 czerwca 2019 w Gdańsku