Pieniądze za prawporządność. TK odracza rozprawę
Blondynka w todze sędzi TK - z biało-czerwonym żabotem: Julia Przyłębska
Odroczenie rozprawy TK ws warunkowości, screen z transmisji z TK

TK odroczył bezterminowo rozprawę z wniosku Ziobry w sprawie “pieniądze za praworządność”