Piotr Wawrzyk, nowy kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich
Piotr Wawrzyk

Piotr Wawrzyk – doktor habilitowany nauk społecznych, politolog, prawnik, nauczyciel akademicki, publicysta i polityk. W latach 2018–2019 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2019 roku pełni funkcję sekretarza stanu w tym resorcie. Jest posłem na Sejm IX kadencji oraz wykładowcą Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 2020 roku został kandydatem na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich rekomendowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie objął jednak tego urzędu.