Tomasz Greniuch członkiem SDP. Część członków jest oburzona
Greniuch na manifestacji ONR, 2005
FOT. ROBERT KOWALEWSKI / AGENCJA GAZETAA

Hajlujący nacjonalista Greniuch w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, które nie widzi w tym nic złego