Ci ludzie umrą w cierpieniach. Uboczny skutek podwyżek płac medyków
Starszy człowiek na wózku - widoczna jest jego wychodzona wyciągnieta ręka
Photo by form PxHere

Ci ludzie umrą w cierpieniach. Uboczny skutek podwyżek płac medyków po 1 lipca