Ultrakatolickie Ordo Iuris uruchamia uczelnię. Marzy o kształceniu elit Międzymorza
Konferencja Prasowa Ordo Iuris z udziałem Tymoteusza Zycha
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Ultrakatolickie Ordo Iuris uruchamia uczelnię. Marzy o kształceniu elit Międzymorza