0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Bartek PirgaBartek Pirga

Unia Europejska chce oprzeć swoją przyszłość o wizję Europejskiego Zielonego Ładu - przekształcenie europejskiej gospodarki w zrównoważoną i neutralną pod względem emisji szkodliwych gazów do 2050 roku.

Służy temu m.in. Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 roku pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, która została opublikowana w maju 2020. Dokument zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy w obliczu wyzwania, jakim jest postępująca katastrofa klimatyczna.

Nowa strategia leśna

Na podstawie strategii bioróżnorodności ma powstać również inny dokument: nowa strategia leśna UE. Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej:

"Kluczowymi celami strategii będą skuteczne zalesianie oraz ochrona i odbudowa lasów w UE, aby przyczynić się do zwiększenia pochłaniania CO2, ograniczyć występowanie i zasięg pożarów lasów i innych zagrożeń, a także promować biogospodarkę w sposób w pełni zgodny z zasadami ekologicznymi i sprzyjający różnorodności biologicznej".

Do północy w poniedziałek 19 kwietnia trwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu takiej strategii leśnej. Może w nich wziąć udział każdy obywatel UE, a sama ankieta jest bardzo prosta (o czym niżej).

Do udziału w konsultacjach zachęcają organizacje przyrodnicze i ekologiczne. "To Twoja szansa, by zdecydować, jaki będzie las" - piszą na stronie akcji "Jaki będzie las".

Przeczytaj także:

Unia chce nowej polityki leśnej

KE chce poznać opinię mieszkańców na temat wyzwań i możliwości związanych z naszymi lasami. Ta opinia, zaznacza Komisja Europejska, jest szczególnie cenna m.in. jeśli chodzi o rolę klimatyczną lasów, różnorodność biologiczną, ale też rolę przemysłu drzewnego.

Autorzy ankiety online - bo taką formę mają konsultacje - pytają nas np. o to, co powinna zakładać nowa strategia leśna, by zapewnić lasom rozwój. Wśród proponowanych kierunków działania znajdują się m.in. odtwarzanie lasów, zwiększenie roli lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla, czy odbudowa zniszczonych ekosystemów.

Można również składać własne propozycje, co jest szczególnie ważne dla organizacji i innych podmiotów wyspecjalizowanych w ochronie przyrody.

Należy jednak podkreślić, że konsultacje są kierowane również do niespecjalistów, czemu zresztą sprzyja raczej przystępny język ankiety. Sami autorzy wskazują, że udział w ankiecie nie zobowiązuje do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu, można wypełnić jedynie pytania z części pierwszej. Dopiero część druga, nieobowiązkowa, zawiera pytania o bardziej technicznym charakterze.

Wypełnienia ankiety jest też szybkie - można to zrobić w 15 minut. Kwestionariusz jest również dostępny w języku polskim, więc nieznajomość języków obcych nie jest barierą.

Ankieta jest dostępna tutaj.

Organizacje doradzają

Powstała również strona internetowa, która może być pomocą przy wypełnianiu ankiety: jakibedzielas.pl. Wskazuje, na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu ankiety oraz jakie problemy związane z lasami są dziś szczególnie ważne.

Inicjatywę poparło 25 organizacji i ruchów ekologicznych, w tym również te największe i najbardziej znane, jak np. Greenpeace czy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Autorzy strony wskazują, że ochroną ścisłą powinny zostać objęte wszystkie starodrzewia i lasy o cechach naturalnych, takie jak Puszcza Karpacka i Puszcza Białowieska. Warto w tym punkcie zauważyć, że rekomendacja mówiąca o konieczności objęcia ochroną starych i naturalnych lasów jest zawarta w kwestionariuszu ankiety i można ją zaznaczyć.

Również lasy cenne społecznie

"Chronione powinny być także lasy cenne społecznie – szczególnie te położone wokół miast. Ich mieszkańcy mają prawo do wypoczynku w lesie, który nie jest poddawany presji gospodarki leśnej" - czytamy na stronie.

Na stronie czytamy również, że lasy nie powinny być również traktowane jako źródło biomasy do spalania w elektrowniach. Taki sposób traktowania lasów sabotuje walkę z katastrofalnymi zmianami klimatu oraz pogłębia kryzys utraty bioróżnorodności. To temat palący również w kontekście Polski, ponieważ nowela ustawy o OZE z 2020 roku poszerzyła definicję drewna w taki sposób, że umożliwiła spalanie w elektrowniach zamierających drzew, które mają dużą rolę w środowisku naturalnym.

Potrzeba kontroli społecznej

Jako ważny postulat na stronie podnosi się również większy udział społeczeństwa w decydowaniu o lasach. "Bez kontroli społecznej lasy narażone są na presję surowcowej gospodarki leśnej" - czytamy.

Autorzy trafnie zauważają, że obecnie wpływ Polek i Polaków na lasy jest iluzoryczny, bo, co prawda, mogą brać udział w konsultacjach planów urządzenia lasu, ale Lasy Państwowe nie muszą liczyć się z tymi uwagami i mogą je dowolnie odrzucać.

Na stronie przeczytamy również, że transformacja zarządzania lasami - w Polsce i w całej UE - powinna przebiec sprawiedliwie. "Osobom, których sytuacja zmieni się na skutek jej wprowadzenia, powinna być udzielona pomoc w poradzeniu sobie w nowej rzeczywistości" - czytamy.

Na stronie jakibedzielas.pl pojawiają się również informacje o tym, jak niektóre podmioty wypełniły ankietę (kwestionariusz daje możliwość upublicznienia własnych odpowiedzi), co również może być pomocne w oddaniu głosu.

;

Udostępnij:

Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze